محمد جواد پیروزی

محمد جواد پیروزی

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 طوقی ومسافر محمد رضا آزاد 0 تا 0
2 شاهین وگرگ بلا 0 تا 0
3 نمایش خیابانی خیابان انقلاب 1357 محمد رضا آزاد 0 تا 0
4 نمایش خیابانی سیلی ابدار سید حسین فدایی حسین اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان قم 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 فرجام سفر طولانی طوبی علیرضا نادری محسن حسن زاده 0 تا 0
2 شام آخر محمدرضا کوهستانی احمد سلیمانی 0 تا 0
3 نمایش خیابانی سیلی ابدار سید حسین فدایی حسین محمد جواد پیروزی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان قم 0 تا 0
4 قصه تاج خروس ، خاله خروس محمد رضا کوهستانی احمد سلیمانی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان قم 0 تا 0

برنامه ریز

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 یه کلیک کوچولو محمد رضا کوهستانی احمد سلیمانی احمد سلیمانی 0 تا 0

دستیار اول کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 یه کلیک کوچولو محمد رضا کوهستانی احمد سلیمانی احمد سلیمانی 0 تا 0
2 یک دختر یک سرباز محمدرضا کوهستانی احمد سلیمانی 0 تا 0
3 یک دختر یک سرباز محمدرضا کوهستانی احمد سلیمانی 0 تا 0

ساخت تصاویر ویدئویی

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود