علی عابدی

علی عابدی

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 خرمگس علی عابدی علی عابدی 0 تا 0

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 شیون علی عابدی 0 تا 0
2 عروسی در سایه علی عابدی 0 تا 0
3 خرمگس علی عابدی علی عابدی 0 تا 0
4 این خونه به هم ریخته است احسان کمالی 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 شیون علی عابدی 0 تا 0
2 عروسی در سایه علی عابدی 0 تا 0
3 خرمگس علی عابدی علی عابدی 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

مشاور کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 عطسه 21 دسامبر محمد خاتمی محمد خاتمی 0 تا 0

دستیار طراح صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

مدیر صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 شاعرانگی یک شازده شور بخت محمد رضا شاهمردی محمد رضا شاهمردی مجید زند 0 تا 0
2 شاعرانگی یک شازده شور بخت محمد رضا شاهمردی محمد رضا شاهمردی مجید زند 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 بیست ‌و یکمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

دبیر جشنواره

شیون

2 سی‌ ‌و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

ستاد برگزاری جشنواره

3 سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

ستاد برگزاری جشنواره

4 سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر

ستاد برگزاری جشنواره

5 بیست‌ و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

چشم‌ انداز تئاتر 88

عروسی در سایه

6 بیست‌ و نهمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

چشم انداز تئاتر ایران

بچه آدم بدو

7 سی‌‌ و ششمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

تولید جایزه ادبیات نمایشی فجر

تیولا