زری کریمی

زری کریمی

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 این کدوم پنجشنبه است ؟ حمید رضا آذرنگ حمید رضا آذرنگ 0 تا 0
2 این کدوم پنجشنبه است ؟ حمید رضا آذرنگ حمید رضا آذرنگ 0 تا 0
3 سه خواهر - نمایشنامه خوانی هفته چخوف آنتوان چخوف محمودرضا رحیمی 0 تا 0
4 هفت داستان - نمایشنامه خوانی هفته چخوف آنتوان چخوف نیما دهقان 0 تا 0

دستیار اول کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 هفت داستان - نمایشنامه خوانی هفته چخوف آنتوان چخوف نیما دهقان 0 تا 0

طراح لباس

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 عروسی در سایه علی عابدی علی عابدی 0 تا 0
2 خرمگس علی عابدی علی عابدی علی عابدی 0 تا 0

منشی صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 خواب بی وقت حوریه محمد چرم شیر عباس غفاری 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 سی ‌امین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

نمایشنامه خوانی

خشت خام خانه

2 سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

نگاه تازه

خشت خام خانه