اشکان جنابی

اشکان جنابی

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 اعترافات غیر ارگانیک اشکان جنابی 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 اعترافات غیر ارگانیک محمد زارعی, اشکان جنابی 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 دخمه شیرین قطب الدین صادقی قطب الدین صادقی 0 تا 0
2 عادل ها آلبر کامو قطب الدین صادقی 0 تا 0
3 عکس یادگاری قطب الدین صادقی قطب الدین صادقی 0 تا 0
4 امشب باید بمیرم نصرالله قادری نصرالله قادری 0 تا 0
5 اعترافات غیر ارگانیک محمد زارعی, اشکان جنابی اشکان جنابی 0 تا 0
6 یادگار زریران قطب الدین صادقی قطب الدین صادقی 0 تا 0
7 ماچیسمو محمد یعقوبی محمد یعقوبی 0 تا 0

طراح پوستر، بروشور و اقلام تبلیغاتی

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 عادل ها آلبر کامو قطب الدین صادقی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود