لیلا سرنی

لیلا سرنی

طراح گریم

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 کلاغ دیوید هودیر سمانه زندی نژاد بابک قهرمانی 0 تا 0
2 خاموشخانه مهدی مشهور مهدی مشهور 0 تا 0
3 آوا ملیحه مرادی جعفری احمد ایرانی خواه 0 تا 0
4 مرفی سپیده ضیایی نگین ضیایی گروه تئاتر واسومانی 0 تا 0
5 کر فریدون ولایی فریدون ولایی 0 تا 0

گریمور (اجراکننده گریم)

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 ازدواج آقای می سی سی پی فردریش دورنمات احسان فلاحت پیشه احسان فلاحت پیشه 0 تا 0
2 مگس اشتفان ارکنی توحید معصومی امیرحسین شفیعی, مهدی اکبری زاده 0 تا 0
3 مده آ مسعود سمیعی علی اصغر راسخ راد علی اصغر راسخ راد 0 تا 0
4 ریچارد سوم اجرا نمی شود ماتئی ویسنی یک روح الله جعفری 0 تا 0
5 دایره گچی قفقازی برتولت برشت محمودرضا رحیمی 0 تا 0
6 ازدواج آقای می سی سی پی فردریش دورنمات احسان فلاحت پیشه 0 تا 0
7 ریچارد سوم اجرا نمی شود ماتئی ویسنی یک روح الله جعفری 0 تا 0
8 دیر راهبان فرایرا دکاسترو کیومرث مرادی کمپانی تأتر امید ایران پاد مارت 0 تا 0
9 دیبوک ها سیمین امیریان سیمین امیریان 0 تا 0
10 پیکنولپسی بنفشه اعرابی, حمید رضا صفری بنفشه اعرابی 0 تا 0
11 نوبت یعنی بعدی مرتضی شاه کرم مرتضی شاه کرم مرتضی شاه کرم 0 تا 0
12 هملت و دن کیشوت زورایر خالاپیان تاجبخش فنائیان حجت سید علیخانی