امیر دژاکام

امیر دژاکام

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مجلس سیاوش خوانی امیر دژاکام 0 تا 0
2 اسید امیر دژاکام 0 تا 0
3 اسید امیر دژاکام 0 تا 0
4 نصرت خانوم مادرم و نوروز امیر دژاکام 0 تا 0
5 ساقی امیر دژاکام 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مجلس سیاوش خوانی امیر دژاکام 0 تا 0
2 اسید امیر دژاکام 0 تا 0
3 اسید امیر دژاکام 0 تا 0
4 نصرت خانوم مادرم و نوروز امیر دژاکام 0 تا 0
5 ساقی امیر دژاکام 0 تا 0
6 سه گانه میتراس سیمین امیریان 0 تا 0
7 امپراطور و آنجلو ایوب آقاخانی 0 تا 0
8 مرد نیک هادی حوری 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 فرزند یون فوسه سیمین امیریان 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 سیزدهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

صحنه ای - مسابقه

ترانه دختر شاه پریان