عاطفه ابیضی

عاطفه ابیضی

طراح گریم

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 ازدواج آقای می سی سی پی فردریش دورنمات احسان فلاحت پیشه احسان فلاحت پیشه 0 تا 0
2 هام عباس عبداللهزاده عباس عبداللهزاده 0 تا 0
3 ازدواج آقای می سی سی پی فردریش دورنمات احسان فلاحت پیشه 0 تا 0
4 بابا لنگ دراز میلاد دافساری زری اماد 0 تا 0
5 این روبان سیاه سید محمد مساوات سید محمد مساوات 0 تا 0
6 زندگی میان آتش اصغر خلیلی اصغر خلیلی 0 تا 0
7 خشکسالی و دروغ محمد یعقوبی محمد یعقوبی 0 تا 0
8 رویای آمریکایی آیلین کیخایی آیلین کیخایی 0 تا 0
9 رویای آمریکایی آیلین کیخایی آیلین کیخایی 0 تا 0
10 خرمشهر 11 اصغر خلیلی اصغر خلیلی 0 تا 0
11 بین یه عالمه ماهی امیر دلفانی امیر دلفانی آناهیتا موگویی 0 تا 0
12 هفت خاج رستم یارعلی پورمقدم شکرخدا گودرزی 0 تا 0

گریمور (اجراکننده گریم)

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 جنایات قلب بت هنلی دلارا نوشین علیرضا مهران 0 تا 0
2 برگشتن خیراله تقیانی پور حسین مسافرآستانه جواد نوری 0 تا 0
3 مده آ مسعود سمیعی علی اصغر راسخ راد علی اصغر راسخ راد 0 تا 0
4 ستاره شناس دیدیه ون کولارت اصغر نوری سمانه افکاری 0 تا 0
5 مردی به نام دایک هالی ورثی هال, روبرت میدی مس مهدی میامی