عبدالحی شماسی

عبدالحی شماسی

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 شناسنامه مینا صارمی 0 تا 0
2 سیاست خواجه عظیم موسوی 0 تا 0
3 فکاهی نامه گمشدگان عبدالحی شماسی 0 تا 0
4 خوشه های خاکستری عباس رنجبر 0 تا 0
5 حکایت شهر سنگی پروانه مژده 0 تا 0
6 صبر زرد عبدالحی شماسی 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 فکاهی نامه گمشدگان عبدالحی شماسی 0 تا 0
2 صبر زرد عبدالحی شماسی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 چهارمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

هیات داوری جشنواره

2 ششمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

هیات داوری جشنواره

3 نوزدهمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

هیات بازبینی بخش دانشگاهی

4 سیزدهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

هیات بازخوانی

5 شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

هیات بازبینی شهرستان

6 سی و سومین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

ستاد برگزاری جشنواره

7 بیست و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

هیات داوران مرور تئاتر ایران در سال 86 – 85

8 بیست و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

هیات داوران چشم انداز تئاتر ایران در سال 1387

9 بیست و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

هیات داوران تولید متون نمایشی و نمایشنامه‌خوانی

10 سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

هیات انتخاب متون تمامی بخش‌ها

11 سی‌‌ و دومین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

هیات داوری نمایشنامه‌ نویسی

12 بیست‌ و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

تجربه های نو

هر چه اکنون دیدید به کسی نگویید هیچ‌ کس باور نمی‌ کند چون حقیقت را گفته‌ اید

13 بیست‌ و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

پاسداشت های جشنواره

14 پنجمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

نمایشنامه نویسی

خوشه‌های خاکستری

سوم