مهدی بوسلیک

مهدی بوسلیک

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 وزیر خان لنکران فتحعلی اخوندزاده بنفشه توانایی 0 تا 0
2 روزی روزگاری آبادان حمیدرضا آذرنگ حمیدرضا آذرنگ 0 تا 0

برنامه ریز

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 دو لیتر در دو لیتر صلح حمیدرضا آذرنگ حمیدرضا آذرنگ 0 تا 0

دستیار اول کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 دو لیتر در دو لیتر صلح حمیدرضا آذرنگ حمیدرضا آذرنگ 0 تا 0

دستیار دوم کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 اهل قبور حسین کیانی حسین کیانی 0 تا 0
2 مادرمانده حمیدرضا آذرنگ نیما دهقان, حمیدرضا آذرنگ 0 تا 0

مدیر صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 همسایه آقا حسین کیانی حسین کیانی 0 تا 0
2 دشمن مردم هنریک ایبسن اکبر زنجانپور 0 تا 0
3 وزیر خان لنکران فتحعلی اخوندزاده بنفشه توانایی 0 تا 0
4 تکیه ملت حسین کیانی حسین کیانی 0 تا 0
5 همسایه ی آقا حسین کیانی حسین کیانی 0 تا 0
6 شن کتایون حسین زاده کتایون حسین زاده 0 تا 0
7 ورود آقایان ممنوع آرش عباسی کتایون فیض مرندی 0 تا 0
8 داستان یک پلکان رضا گوران رضا گوران 0 تا 0
9 خداحافظی نکردی با نجمه ، سورچی ! حمیدرضا آذرنگ حمیدرضا آذرنگ 0 تا 0
10 در خواب به سراغم آمد مشهود محسنیان ندا هنگامی 0 تا 0
11 بیداری خانه نسوان حسین کیانی حسین کیانی