مجید ناخدا

مجید ناخدا

عکاس

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 بیداری خانه نسوان حسین کیانی حسین کیانی 0 تا 0
2 بیداری خانه نسوان حسین کیانی حسین کیانی 0 تا 0

طراح نور

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 زمین مقدس ایوب اقاخانی ایوب اقاخانی 0 تا 0
2 همسایه آقا حسین کیانی حسین کیانی 0 تا 0
3 تولیدی عروس خانم سوسن رحیمی سوسن رحیمی 0 تا 0
4 تهران پرندک مهرداد رایانی مخصوص سپیده نظری پور 0 تا 0
5 ماه در آب محمد یعقوبی محمد یعقوبی 0 تا 0
6 دنیای دیوانه دیوانه دیوانه بهزاد فرهانی بهزاد فرهانی 0 تا 0
7 ماه در آب محمد یعقوبی محمد یعقوبی 0 تا 0
8 همسایه ی آقا حسین کیانی حسین کیانی 0 تا 0
9 بدون خداحافظی نغمه ثمینی کتایون فیض مرندی 0 تا 0
10 تهران - پرندک مهرداد رایانی مخصوص سپیده نظری پور 0 تا 0
11 پیچ تند آرش عباسی کتایون فیض مرندی 0 تا 0
12 خنجره ها مهدی پوررضائیان امیر آتشانی 0 تا 0
13 ولفگانگ آمادئوس موتسارت ( آمادئوس ) پیتر شفر منیژه محامدی 0 تا 0
14 ولفگانگ آمادئوس موتسارت ( آمادئوس ) پیتر شفر منیژه محامدی 0 تا 0
15 مرغ مینا محمد ابراهیمیان تاجبخش فنائیان