در حال بارگذاری ...

مونا خروارریز

تولد  : 1364 تهران
تخصص : بازیگر
تحصیلات : دانشجوی ادبیات نمایشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر؛ ورودی سال(؟)
اجراها :

بازی در نمایش"معراج عاشقان" نوشته و کارگردانی"مهتاب باجلان"؛ تهران، جشنواره دانش آموزی؛ 1381
بازی در نمایش"لیلی تا لیلی" به کارگردانی"محمدرضا شهبازی"؛ تهران، فرهنگسرای بهمن؛ 1385دریافت لوح تقدیر از جشنواره دانش آموزی تهران؛ 1381

به روز شده: 1386/1/21