در حال بارگذاری ...

احمدرضا آخوندزاده (مشهد)

تولد  : مشهد 1358
تخصص : طراح صحنه، طراح پوستر و بروشور ، بازیگر و کارگردان
تحصیلات : کارشناسی نرم افزار از دانشکده فنی شهید شمسی‌پور
اجراها :


نمایش
طراح صحنه، پوستر و بروشور: 

"پستوخانه" به کارگردانی"کیوان صباغ"؛ مشهد، تالار هاشمی‌نژاد؛ 1379
"سریر آتش" به کارگردانی"مهدی سجاد‌پور"؛ مشهد، تالار هاشمی‌نژاد؛ 1383
"زنبور مرده" به کارگردانی"عباس جانفدا"؛ مشهد، تالار هاشمی‌نژاد؛ جشنواره دفاع مقدس،1384
"پریشان خیال" به کارگردانی"مهدی سجاد پور"؛ مشهد، تالار هاشمی‌نژاد؛ جشنواره دفاع مقدس 1384
"زنبور مرده" به کارگردانی"عباس جانفدا"؛ تهران، تالار پرواز؛ جشنواره سراسری ارتش ( میثاق رحمت)،1384
"راز حصار" به کارگردانی"عباس جان‌فدا"؛ مشهد، تالار هاشمی‌نژاد؛ 1384
"زنبور مرده" به کارگردانی"عباس جان‌فدا"؛ تهران،  جشنواره بین المللی تئاتر فجر تماشاخانه مهر؛ 1385
"نقل سکوت" به کارگردانی"عباس جان‌فدا"؛ درگز، تالار ارشاد؛ 1385
"نوادا" به کارگردانی"کریم جشنی"؛ تهران، تالار مولوی؛ 1386
"پوتین های پایدار" به کارگردانی"محمد الهی"؛ تهران، فرهنگسرای بهمن؛ 1386
"کاغذ به باد‌" به کارگردانی"عباس جانفدا"؛ خرمشهر، سراسری تئاتر مقاومت؛ 1387
"کاغذ به باد‌" به کارگردانی"عباس جانفدا"؛ خرمشهر، سراسری تئاتر ایثار؛ 1387
"نردبانی تا ستاره" به کارگردانی"محمد الهی"؛ اهواز، جشنواره سراسری تئاتر تک؛ 1387
"نوادا" به کارگردانی"کریم جشنی"؛ تهران، تالار مولوی؛ 1386
"سوگ سیاوش" به کارگردانی"سیاوش تهمورث"، تهران جشنواره تئاتر فجر – اجرای عموم 1388
طراحی صحنه، نور ، پوستر و بروشور:
"ما می‌توانیم‌" به کارگردانی‌"جواد رادمرد‌"؛ تهران، جشنواره مهرآئین؛ 1386
"آتا مرگان‌" به کارگردانی‌"محمد الهی‌"؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو، جشنواره آئینی ـ سنتی؛ 1386
"سمفونی بیداری" به کارگردانی‌"حسین فرخی"؛ تهران، تالار وحدت، جشنواره بین المللی تئاتر فجر – اجرای عموم  1387
"جام آخر" به کارگردانی‌"احمدرضا آخوندزاده"  تهران، تماشاخانه ایرانشهر 1؛ 1388
"قدم زدن در این حوالی ممنوع" به کارگردانی‌"محمد الهی‌"؛ تهران، تالار اسوه ؛ 1391
طراح پوستر و بروشور:
"عشیق" به کارگردانی"رضا صابری"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1380
"پایان کبوتر" به کارگردانی"علی حاتمی‌نژاد"؛ اردبیل، تالار ارشاد؛ 1380
"رازقی‌ها" به کارگردانی"مرجان حسین‌زاده"؛ تهران، تالار هنر؛ 1381
"به رنگ کبود" به کارگردانی"جواد عماری"؛ کرمان، تالار اندیشه؛ 1381
"بارون و باروت" به کارگردانی"عبدالله برجسته"؛ ارومیه، تالار ارشاد؛ 1381
"چمدانی پر از رُز" به کارگردانی"علی روحی"؛ همدان، تالار ابن سینا؛ 1382
"بازینامه باستان" به کارگردانی"رضا صابری"؛ تهران، تالار سنگلج، اصفهان، تالار هنر؛ 1382
"پوتین‌های پایدار" به کارگردانی"محمد الهی"؛ کرمان، تالار شهرداری؛ 1382
"گلایه" به کارگردانی"مهدی خاتمی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار نو؛ 1383
"خورشید کاروان" به کارگردانی"علی آزادنیا"؛ مشهد، تالار غدیر؛ 1384
"شب شام خور" به کارگردانی"فرشید تمری"؛ مشهد، تالار فردوسی؛ 1384
"پریشان خیال" به کارگردانی"مهدی سجادپور"؛ مشهد، تالار هاشمی‌نژاد؛ 1385
رستم و سهراب" به کارگردانی"بهروز غریب‌پور"؛ مشهد، تالار هاشمی‌نژاد؛ 1385
"کشتی شیطان‌" به کارگردانی‌"آتیلا پسیانی‌"؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو، جشنواره فجر؛ 1386
"تله موش پرنسس" به کارگردانی‌"عبدالله برجسته"؛ تهران، تالار مهر، جشنواره فجر؛ 1387
"تراژدی تردید" به کارگردانی‌"رضا صابری"؛ تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی، جشنواره فجر؛ 1387
"حیات النفوس" به کارگردانی‌"ماندانا انصاری"؛ تهران، تالار مولوی؛ 1389
"اگر شبی از شب های طهران مسافری" به کارگردانی‌"علی شمس"؛ تهران، خانه نمایش؛ 1389
"گره ای در تارو پود یک نقش" به کارگردانی " مانلی حسین پور" تهران ، تالار اسوه – جشنواره سراسری تئاتر ماه- 1389
"اینجا چراغی روشن بود" به کارگردانی " سیدعلی موسویان" تهران ، جشنواره بین المللی تئاتر فجر – تالار مولوی- 1389
"رهگذر کوچه های تنگ" به کارگردانی‌"علی اصغر راسخ راد"؛ تهران، تماشاخانه سنگلج؛ 1390
"ماه مهر از سال 60" به کارگردانی‌"علی برجی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی، جشنواره مقاومت؛ 1390
"گره ای در تارو پود یک نقش" به کارگردانی " مانلی حسین پور" هندوستان – جشنواره بین المللی بارلی 1390
طراحی نور:
"سمفونی بیداری‌" به کارگردانی‌"حسین فرخی‌"؛ تهران، تالار وحدت؛ 1387
"سمفونی بیداری‌" به کارگردانی‌"حسین فرخی‌"؛ تهران، تالار وحدت، جشنواره فجر؛ 1386
"آی کچلا" به کارگردانی"صادق عاشورپور"؛ اتهران – تماشاخانه سنگلج،1390
طراح صحنه:
"مادر در باران آمد‌" به کارگردانی"جواد سخدری"؛ جشنواره تولیدات صدا و سیما اصفهان؛ 1385
"من سیاوش نیستم" به کارگردانی‌"حسین فرخی"؛ تهران تماشاخانه سنگلج؛ 1386
نویسنده، طراحی و کارگردان:
"نغمه‌های هامون‌"؛ اهواز، جشنواره سراسری تئاتر تک؛ 1387
"جام آخر"؛ تهران ، جشنواره بین المللی تئاتر رضوی ، تماشاخانه ایرانشهر 1 ،1388
"پوستین دوز" – نمایش تولید شده ( منتظر اجرا)
توضیحات:
جوایز:

دریافت جایزه اول طراح پوستر و بروشور از جشنواره تئاتر استانی خراسان برای نمایش "پایان کبوتر" ؛1380
دریافت جایزه اول طراح پوستر و بروشور از جشنواره منطقه‌ای کشور (اردبیل) برای نمایش "پایان کبوتر" ؛ 1380
دریافت جایزه اول طراح پوستر و بروشور از جشنواره تئاتر استان خراسان برای نمایش "به رنگ کبود؛ 1381
دریافت جایزه اول طراح پوستر و بروشور از جشنواره تئاتر منطقه‌ای کشور برای نمایش "به رنگ کبود"؛ 1381
دریافت جایزه اول طراح پوستر و بروشور از روز جهانی تئاتر استان خراسان؛ 1382
دریافت جایزه اول طراح پوستر و بروشور از جشنواره تئاتر بسیج استان خراسان برای نمایش "راز حصار"؛ 1382
دریافت جایزه برگزیده طراح پوستر و بروشور از جشنواره تئاتر دفاع مقدس (همدان) برای نمایش "چمدانی پر از رز"؛ 1382
دریافت جایزه اول طراح پوستر و بروشور از جشنواره تئاتر مشهد برای نمایش "رأس ساعت عشق"؛ 1383
دریافت جایزه اول طراح پوستر و بروشور از جشنواره تئاتر مشهد برای نمایش "باد در هیاهوی عصر پاییز"؛ 1384
دریافت جایزه اول طراح پوستر و بروشور از جشنواره تئاتر خراسان (کاشمر) برای نمایش "باد در هیاهوی عصر پاییز"؛ 1384
دریافت جایزه اول طراح پوستر و بروشور از جشنواره تئاتر استان خراسان (فردوس) برای نمایش "سوپ داغ"؛ 1384
دریافت جایزه اول طراح پوستر و بروشور از جشنواره تئاتر دفاع مقدس مشهد برای نمایش "پریشان خیال"؛ 1385
دریافت جایزه اول طراح صحنه از ششمین جشنواره تئاتر ارتش (تهران) برای نمایش "زنبور مرده"؛ 1385
دریافت جایزه اول طراحی صحنه برای نمایش "مادر در باران آمد" از جشنواره تولیدات صدا و سیما اصفهان؛ 1385
دریافت جایزه برگزیده طراحی پوستر و بروشور برای نمایش "ما می‌توانیم" از جشنواره بین‌المللی مهرآئین؛ 1386
دریافت جایزه برگزیده طراحی بروشور برای نمایش "گره ای در تارو پود یک نقش" جشنواره سراسری تئاتر ماه- 1389
فعالیت ها:
طراحی بیش از 70 پوستر با موضوع تخصصی تئاتر که به علت کثرت آنها از نام بردن همه ی آثار خوداری شده است و البته تمامی مدارک چاپی آن موجود است
5 سال مسئول تبلیغات و تشریفات جشنواره های تئاتر مشهد و ستان خراسان 1380 -1385
عضو شورا و طراح ارشد  جشنواره نمایشنامه خوانی تئاتر مشهد 1383-1384
2 سال طراح ارشد و ناظر کانون هنر خراسان1383-1384
عضو شورا و طراح ارشد جشنواره ملی تئاتر کوتاه مشهد 1384
مدیر مسول بولتن های هنری و ورزشی هلال اهمر 1385
به روز شده: 1391/10/10