در حال بارگذاری ...

علی عالی

تولد  : 1334تهران
تخصص : کارگردان، بازیگر، مستند ساز، عکاس
تحصیلات : دیپلم
اجراها :

تئاتر:
بازی در دستیار کارگردان در نمایش"آسانسور مطبخ" به کارگردانی"حمید لیقوانی"؛ تهران، اداره تئاتر، خانه نمایش؛ 1356
بازی و دستیار کارگردان در نمایش"خودکشی و مضرات دخانیات" به کارگردانی"حمید لیقوانی"؛ تهران، اداره تئاتر، خانه نمایش؛ 1357
بازی در نمایش"یه روز که خورشید نباشه" به کارگردانی"حمید لیقوانی"؛ تهران،‌ تالار محراب؛ 1360
بازی در نمایش"شهر آفتاب گردان" به کارگردانی"حمید لیقوانی"؛ تهران، تالار هنر؛ 1362
دستیار کارگردان در نمایش"شیرین و فرهاد" به کارگردانی"عسگر قدس"؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1365
بازی در نمایش"هملت" به کارگردانی"عسگر قدس"؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1366
بازی در نمایش به کارگردانی"حمید لیقوانی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1368
بازی در نمایش"تشبایی"؛ تهران، تالار سنگلج؛ 1381
بازی در نمایش"نیایش" به کارگردانی"مسعود خدابخشیان"؛ تهران، اداره تئاتر، خانه نمایش؛‌ 1386
دستیار کارگردان در نمایش"دو جلاد" نوشته"فرناندو آرابال" به کارگردانی"حمید لیقوانی"؛ تهران، اداره تئاتر، خانه نمایش؛ 1386
تصویر:
ساخت فیلم مستند"اول روز عاشورا بود"
ساخت فیلم مستند"کوچ"
ساخت فیلم مستند"عشایر"
ساخت فیلم مستند"هزار نقش"
ساخت فیلم مستند"آسیاب سنگی"
ساخت فیلم مستند"مشکلی نیست که آسان نشود"
ساخت فیلم مستند"مرد خاک"
ساخت فیلم مستند"آب و پیشینیان"
ساخت فیلم مستند"آب رسان به تخت جمشید در ایران باستان"
ساخت فیلم مستند"من علی شاگرد"
ساخت فیلم مستند"عاشورا در مرگ"
ساخت فیلم مستند"کجایی فرهادی"
ساخت فیلم مستند"عروسی در کرخه"
ساخت فیلم مستند"کناره کارون"
ساخت فیلم مستند"از خانه تا دریا"
ساخت فیلم مستند"دو جلاد"
ساخت فیلم مستند"زندگی در این جا"
ساخت فیلم مستند"شمشال" 
ساخت فیلم مستند"نذری"



به روز شده: 1386/2/29