در حال بارگذاری ...

زهرا خدیبی بروجنی

تولد  : 1361بروجن
تخصص : بازیگر
تحصیلات : کاردانی فرش از دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
اجراها :

بازی در نمایش"واقعه در واقعه" به کارگردانی"محمدرضا رفیعی"؛ اصفهان، تالار کوثر؛ 1384 تالار نگارستان امام خمینی، تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی(همایش عاشورائیان)؛ 1385
بازی در نمایش"وجدان هرگز نمی‌میرد" به کارگردانی"فریدون خسروی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلیبه روز شده: 1386/2/31