در حال بارگذاری ...

شکیبا عبداللهیان

تولد  : 1365تهران
تخصص : بازیگر
تحصیلات : دانشجوی نمایش در دانشکده سوره تهران
اجراها :

بازی در نمایش"مرگ و دوشیزه" به کارگردانی"بهنام حقیقی"؛ تهران، دانشکده سوره؛ 1385
بازی در نمایش"آدم آدم است" به کارگردانی"شکوفه ماسوری"؛ تهران، تالار مولوی؛ 1386پست الکترونیکی:shibaba_65@yahoo.com

به روز شده: 1386/4/10