در حال بارگذاری ...

سهیلا عزیزی

تولد  : 1343 تهران
تخصص : بازیگری
تحصیلات : دیپلم، از دبیرستان سیزدهم آبان، در رشته اقتصاد در سال 61-1360 (دوره کامل آموزش بازیگری و کارگردانی سال 68-67 در اداره تئاتر و مرکز هنرهای نمایشی)
اجراها :

بازیگری و مشاور کارگردانی "کاکاسیاه" به کارگردانی "سعید خاکسار"؛ تهران، تئاترشهر؛ 1367
بازیگری و مشاور کارگردانی "پول و عشق" به کارگردانی "سعید خاکسار"؛ تهران، سینماتئاتر کوچک؛ 1371
بازیگری و مشاور کارگردانی "لیلا" به کارگردانی "سعید خاکسار"؛ تهران، سینماتئاتر کوچک؛ 1372
بازیگری و مشاوره "ترس شاهدعباس ماشین شهر" به کارگردانی "سعید خاکسار"؛ تهران، سینماتئاتر کوچک؛ 1373
بازیگری و مشاوره "گردنبند" به کارگردانی "سعید خاکسار"؛ تهران، شهید چمران؛ 1374
بازیگری و مشاور کارگردان، طراح اشعار "جواب رد" به کارگردانی "سعید خاکسار"؛ تهران، شهید چمران؛ 1377برنده لوح زرین و دیپلم افتخار به عنوان بهترین نمایش در تئاترفجر سال 67 و 68 در نمایش "کاکاسیاه"

به روز شده: 1386/12/19