در حال بارگذاری ...

علی‌اکبر(سیروس) گرجستانی(محمود زاده گرجستانی)

تولد  : 1323 رشت
تخصص : بازیگر
تحصیلات : دریافت مدرک درجه 2 هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
اجراها :

تئاتر:
بازی در نمایش "آنتیگون" نوشته "سوفکل" به کارگردانی "جمشید ملک‌پور"؛ تهران، موزه آبگینه؛ 1360
بازی در نمایش "مخمصه" نوشته "محمود رهبر" به کارگردانی "فرهاد مجدآبادی"؛ تهران، تالار سنگلج؛ 1360
بازی در نمایش "دکتر کنوک" به کارگردانی "ایرج راد"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1366
بازی در نمایش "معرکه در معرکه" نوشته "داود میرباقری" به کارگردانی "سیاوش طهمورث"؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1370
بازی در نمایش "عشق‌آباد" نوشته و کارگردانی "داود میرباقری"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1375
بازی در نمایش "دندون طلا" نوشته و کارگردانی "داود میرباقری"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1378
بازی در نمایش‌"زیر گذر لوطی صالح‌" به کارگردانی‌"‌هادی اسلامی"؛ انجمن ایران ـ آمریکا؛ 1348
بازی در نمایش‌"سنگ و سرنا‌" نوشته"بهزاد فرهانی" به کارگردانی‌"‌نصرت پرتوی"؛ تهران، تالار سنگلج؛ 1349
بازی در نمایش‌"استر‌" به کارگردانی‌"هادی اسلامی‌"؛ اجرا در شهرستان‌ها؛ 1350
بازی در نمایش‌"محراب‌" به کارگردانی‌"هادی اسلامی‌"؛ تهران، تالار سنگلج؛ 1352
بازی در نمایش‌"‌آنتیگونه" به کارگردانی‌"حمید ملک‌پور‌"؛ تهران، تالار آبگینه؛ 1359
بازی در نمایش‌"مخمصه‌" به کارگردانی‌"فرهاد مجدآبادی"؛ تهران، تالار سنگلج؛ 1359
بازی در نمایش‌"‌دارالحکومه" نوشته"استادمحمد" به کارگردانی‌"هادی اسلامی‌"؛ تهران، تالار سنگلج؛ 1359
بازی در نمایش‌"‌دکتر کتوک" به کارگردانی‌"ایرج راد‌"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1360
بازی در نمایش‌"بلبل سرگشته‌" نوشته"علی نصیریان" به کارگردانی‌"‌صدرالدین مجازی"؛ تهران، تالار سنگلج؛ 1362
بازی در نمایش‌"ماهان و کوشیار" به کارگردانی‌"ایرج راد"؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1367
بازی در نمایش‌"معرکه در معرکه‌" نوشته و کارگردانی‌"‌داود میرباقری"؛ تهران، حوزه هنری ـ تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1369
بازی در نمایش‌"عشق آباد‌" نوشته و کارگردانی‌"داود میرباقری‌"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1370
بازی در نمایش‌"‌بکت" به کارگردانی‌"مجید جعفری‌"؛ تهران، تالار رودکی؛ 1348
بازی در نمایش‌"‌سایه‌ای به دنبال من" به کارگردانی‌"جواد خدادادی‌"؛ تهران، اداره تئاتر
بازی در نمایش‌"‌دندون طلا" نوشته و کارگردانی‌"داوود میرباقری"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی
بازی در نمایش‌"آسید کاظم‌" به کارگردانی‌"مجید مظفری‌"؛ تهران، تئاتر نصر(لاله‌زار)
تصویر:
بازی در فیلم سینمایی‌"‌بیست سال انتظار"؛‌ 1345
بازی در فیلم سینمایی‌"‌مامور دو جانبه" ؛‌ 1345
بازی در فیلم سینمایی‌"‌فریاد مجاهد" به کارگردانی‌"‌مهدی معدنیان"؛‌ 1358
بازی در فیلم سینمایی‌"‌آقای هیروگلیف" به کارگردانی‌"‌غلامعلی عرفان"؛‌ 1359
بازی در فیلم سینمایی‌"‌چوپانان کویر" به کارگردانی‌"حسین محجوب‌"؛‌ 1359
بازی در فیلم سینمایی‌"‌دادشاه" به کارگردانی‌"‌حبیب کاوش"؛‌ 1362
بازی در فیلم سینمایی‌"راه دوم" به کارگردانی‌"حمید رخستانی"؛‌ 1363
بازی در فیلم سینمایی‌"‌تنوره دیو" به کارگردانی‌"‌کیانوش عیاری"؛‌ 1364
بازی در فیلم سینمایی‌"خانه ابری‌" به کارگردانی‌"اکبر خواجویی‌"؛‌ 1365
بازی در فیلم سینمایی‌"تیغ و ابریشم‌" به کارگردانی‌"‌مسعود کیمیایی"؛‌ 1365
بازی در فیلم سینمایی‌"با من از فردا بگو‌" به کارگردانی‌"‌فریدون کوچکیان"؛‌ 1366
بازی در فیلم سینمایی‌"شکار خاموش‌" به کارگردانی‌"‌کیومرث پوراحمد"؛‌ 1368
بازی در فیلم سینمایی‌"آپارتمان شماره 13‌" به کارگردانی‌"‌؟"؛‌ 1369
بازی در فیلم سینمایی‌"آدم‌برفی‌" به کارگردانی‌"داود میرباقری‌"؛‌ 1373
بازی در فیلم سینمایی‌"شیخ مفید‌" به کارگردانی‌"‌فریبرز صالح، سیروس مقدم"؛‌ 1374
بازی در فیلم سینمایی‌"‌طوفان شن" به کارگردانی‌"‌جواد شمقدری"؛‌ 1375
بازی در فیلم سینمایی‌"‌ساحره" به کارگردانی‌"داود میرباقری‌"؛‌ 1376
بازی در فیلم سینمایی‌"دوران سربی‌" به کارگردانی‌"‌خسرو معصومی"؛‌ 1367
بازی در فیلم سینمایی‌"مسافر ری‌" به کارگردانی‌"‌داود میرباقری"؛‌ 1379
بازی در فیلم سینمایی‌"‌یکی بود یکی نبود" به کارگردانی‌"ایرج طهماسب‌"؛‌ 1379
بازی در فیلم سینمایی‌"آدمک‌ها‌" به کارگردانی‌"علی قوی‌تن‌"؛‌ 1380
بازی در فیلم سینمایی‌"سیزده گربه روی شیروانی‌" به کارگردانی‌"‌علی عبدالعلی‌زاده"؛‌ 1381
بازی در فیلم سینمایی‌"بله برون‌" به کارگردانی‌"داود موثقی"؛‌ 1382
بازی در فیلم سینمایی‌"‌شکلات" به کارگردانی‌"افشین شرکت‌"؛‌ 1382
بازی در فیلم سینمایی‌"آکواریوم‌" به کارگردانی‌"ایرج قادری‌"؛‌ 1384
بازی در فیلم سینمایی‌"راه طی شده‌"؛‌ 1384به روز شده: 1387/7/2