در حال بارگذاری ...

بمانی گلچین(دلدارگلچین)

تولد  : 1335 رشت
تخصص : کارگردان، بازیگر، آهنگساز
تحصیلات : کارشناسی کارگردانی سینما از دانشگاه سوره؛ 1379(دریافت نشان درجه 4 هنری از شورای ارزشیابی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
اجراها :

بازی در نمایش "بکت" نوشته "ژان آنوی" به کارگردانی "مجید جعفری"؛ تهران، تئاترشهر؛ 1358
بازی در نمایش "استنطاق" نوشته "پیتر وایس" به کارگردانی "فردوس کاویانی"؛ تهران، تئاترشهر؛ 1360
بازی، آهنگسازی و طراحی حرکت در نمایش "سوگ سیاوش" نوشته "صادق هاتفی" به کارگردانی "سیاوش طهمورث"؛ تهران، تئاترشهر؛ 1365
بازی در نمایش "آخرین اسفندیار" نوشته "صادق هاتفی" به کارگردانی "سیاوش طهمورث"؛ تهران، تئاترشهر؛ 1366
بازی در نمایش "عاشقانه با پای برهنه" نوشته "صادق هاتفی" به کارگردانی "سیاوش طهمورث"؛ تهران، تئاترشهر؛ 1370
کارگردانی، بازی، آهنگسازی و طراحی حرکت در نمایش "جریره" نوشته "چیستا یثربی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار سایه؛ 1377 



به روز شده: 1387/2/2