در حال بارگذاری ...

مهدی گلیج

تولد  : 1359کرج
تخصص : بازیگر‌، کارگردان
تحصیلات : کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر دانشگاه هنر، دانشکده سینما-تئاتر( تهران،ایران) 1385 –1387، کارشناسی تئاتر(گرایش بازیگری) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن (تنکابن ، ایران )1380 –1384، فارغ التحصیل دوره "فیلمسازی کوتاه" در انجمن سینمای جوانان ایران، کرج، فارغ التحصیل دوره "بازیگری سینما " درکارگاه آزاد بازیگری امین تارخ، تهران، 1379- 1378
اجراها :

بازی درنمایش " فرزند بهار" به کارگردانی هوشنگ هیهاوند، تالاروحدت ، 1379 ، تهران
بازی درنمایش " بهارسرخ " به کارگردانی هوشنگ هیهاوند ، سعید داخ ، فرهنگسرای بهمن ، تهران ، 1379
بازی درنمایش " سفینه نجات " به کارگردانی حسین مسافرآستانه ، مجموعه آزادی ، تهران ، 1380
بازی درنمایش " کلاغهای سبز" به کارگردانی غلامرضا یاری ، تئاترشهر، سالن شماره 2 ، تهران ، 1380
بازی درنمایش " بداهه گویی آلما " به کارگردانی بهرام تشکر، تالارمولوی ، سالن کوچک ، تهران ، 1382
بازی درنمایش " بازیگرتراژدی علیرغم میل خود " به کارگردانی امیربیطرفان ، دانشگاه آزاد تنکابن ، 1383
بازی درنمایش " دختریانکی " به کارگردانی بهرام تشکر، دانشگاه آزاد تنکابن ، 1384
بازی درنمایش " مجلس غریب ضامن آهو" به کارگردانی حسن وارسته ، تالار  مولوی ، سالن اصلی ، تهران ، 1385
بازی درنمایش " کوری " به کارگردانی جی .جی دل آلیو (محصول مشترک ایران – ایتالیا ) تالارمولوی ، سالن اصلی ، تهران ، 1385
بازی درنمایش " خرس وخواستگاری" به کارگردانی محمد روحی ، خانه کوچک نمایش ، تهران ، 1387
بازی درتله فیلم " آیین دلبری " به کارگردانی محسن دامادی ، تهران ، 1385
کارگردانی نمایش " درحضورباد " به نویسندگی بهرام بیضایی ، تالارفخرالدین اسعد گرگانی ، گرگان ( جشنواره تئاتردانشجویی) ، 1383
کارگردانی نمایش " مادام کامیون " به نویسندگی محمد چرمشیر، تالارمولوی ، سالن کوچک ، تهران ، 1386
کارگردانی نمایش " زندانی خیابان دوم " به نویسندگی نیل سایمون ، تالارمولوی ، سالن اصلی ، تهران ، 1387
کارگردانی نمایش " زوج ناجور" به نویسندگی نیل سایمون ، دربخش مدرسان پانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتردانشگاهی ایران ، تالارمولوی ، سالن اصلی ، 1391
کارگردانی فیلم کوتاه " بازگشت " وحضوردرپنجمین جشنواره فیلم دانشجویی نهال، تهران ، 1387فعالیت ها:
عضوهیأت تحریریه بولتن جشنواره نمایشنامه خوانی مولوی ، تالارمولوی ، تهران ، 1386 – 1384
مدیراجرایی جشنواره نمایشنامه خوانی مولوی ، تالارمولوی ، تهران ، 1386- 1384
مدیربخش نمایشنامه خوانی یازدهمین جشنواره بین المللی تئاتردانشگاهی ایران ، تهران ، 1387- 1386
مدیراجرایی دومین سمینارتئاتردانشگاهی ایران ، تالارمولوی ، تهران ، 1387
بازبین مرحله اول جشنواره تئاترتجربه ، دانشگاه هنر، تهران ، 1387
مدیربخش نمایشنامه خوانی ومدرسان سیزدهمین جشنواره بین المللی تئاتردانشگاهی ایران ، تهران  1388 – 1387
بازبین مرحله اول بخش دانشجویان تئاتری چهاردهمین وپانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتردانشگاهی ایران ، 1389 – 1390
تدریس دروس " حرکت ، اصول بازیگری (1)، گزارش نویسی ، تاریخ نمایش جهان
خلاقیت نمایشی ، جامعه شناسی (1) " ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن ازنیمسال اول تحصیلی 1387 تا اکنون.
تدریس درس " گزارش نویسی " ، دانشگاه علمی – کاربردی تهران ، نیسمال اول 1389 – 1388
جوایز:
دریافت جایزه دوم بازیگری مرد از نهمین جشنواره تئاتردفاع مقدس(بخش عروسکی) برای نمایش " کلاغهای سبز" ، تهران ، 1380
 دریافت جایزه دوم کارگردانی از دومین جشنواره نمایشنامه‌خوانی مولوی برای کارگردانی نمایش " مادام کامیون " ؛ تهران ، 1385
دریافت جایزه دوم کارگردانی ازسومین جشنواره نمایشنامه خوانی مولوی برای کارگردانی نمایش " زندانی خیابان دوم" ؛ تهران ، 1386
پست الکترونیکی: mehdi.theater@gmail.com

به روز شده: 1391/6/4