در حال بارگذاری ...

ماندانا عبقری

تولد  : 1354 تهران
تخصص : نویسنده، بازیگر، طراح حرکات موزون، طراح صحنه و لباس
تحصیلات : لیسانس ادبیات نمایشی دانشکده هنر و معماری
اجراها :


نویسنده:‏
 "سبوی عشق" (کارگردان: علیرضا دهقانی) تهران، تئاتر شهر تالار اصلی؛ 1379
 " بازی زندگی" (کارگردان: علیرضا دهقانی) تهران، تالار محراب؛ 1379 
 " بازی زندگی" (کارگردان: علیرضا دهقانی)  سنندج ، جشنواره منطقه ای؛ 1379  
  "آهای آهای ببعیا" (کارگردان: علیرضا دهقانی)تهران، تالار هنر؛ 1379
   " پنیرک" (کارگردان: علیرضا دهقانی) تهران، فرهنگسرای ارسباران؛ 1381
   "شیرترسو" (کارگردان: علیرضا دهقانی) تهران، فرهنگسرای ارسباران؛ 1381
   "بازی زندگی" (کارگردان: علیرضا دهقانی) تهران، تالار مولوی؛ 1384
   "آن یاس بی نهایت" (کارگردان: علیرضا دهقانی)تهران ، فرهنگسرای نیاوران ؛ 1385
   "آرش" تهران، فرهنگسرای نیاوران ، تالارگوشه 1385
  "گلابتون و دیو نادون"، تهران، فرهنگسرای دختران؛ 1385
 "حکایت هفت گنبد"  تهران، تئاتر شهر،تالار سایه ، 1385
"برستیغ صبر" (کارگردان: علیرضا دهقانی)تهران، فرهنگسرای بهمن تالار آوینی؛ 1385
  "سمفونی هسته ای"(کارگردان: علیرضا دهقانی) تهران، تالار وحدت ؛ 1385
   "دولت عشق" (کارگردان: علیرضا دهقانی) تهران، تالار وحدت؛ 1385   
   "صدایم کن فاطمه" (کارگردان: حمید کاکا سلطانی) تهران، حوزه هنری؛ 1386    
   "تنهایی وسکوت بر پهنه برهوت" تهران، حوزه هنری، تالار مهر؛ 1387  
   "دردسر اسباب بازیها" (کارگردان: علیرضا دهقانی) تهران ، مرکز تولید تئاتر کانون پرورش فکری؛ 1388
   "شکاف" ( کارگردان: علیرضا دهقانی) تهران، تالار اندیشه حوزه هنری؛ 1388  
   " امپراطوریس اصطبل" (کارگردان: پریناز آل آقا) تهران، خانه هنرمندان تالار انتظامی ؛ 1389
 "یه نقشه حلزونی"(کارگردان: علیرضا دهقانی) تهران ، فرهنگسرای گلستان؛ 1389
            "آخرین گل دنیا" (کارگردان: علیرضا دهقانی) تهران، نخستین جشنواره انتظار؛ 1390 
             "نگذار کسی تنها بماند" (کارگردن: علیرضا دهقانی) تهران، سومین رپرتوار نمایشهای
 خیابانی؛ 1390
             " بند انگشتی" (کارگردان: علیرضا دهقانی) تهران، فرهنگسرای بهمن؛ 1390
             "رفیق" (کارگردان: علیرضا دهقانی) تهران، فرهنگسرای گلستان؛ 1391
            "مایسا در شهر آرزوها"(کارگردان: علیرضا دهقانی)تهران،سینماتئاترکانون پرورش فکری 
کودک و نوجوان؛1393 
                  "قندک"  (کارگردان: علیرضا دهقانی) تهران، مرکزتولید تئاترکانون پرورش فکری 
کودک و نوجوان؛ 1393
            "جک و لوبیای سحر آمیز" (کارگردان: علیرضادهقانی) تهران، کانون پرورش فکری کودک و  و نوجوان؛ 1395
            "حواست کجابود؟" (کارگردان: علیرضا دهقانی)تهران،سیو پنجمین جشنواره تئاتر
فجر، تماشاخانه استاد مشایخی، بهمن 1395
             " جک و لوبیای سحرآمیز" (کارگردان: علیرضا دهقانی) تهران، فرهنگسرای فردوس؛ 1396
              "جک و لوبیای سحر آمیز"(کارگردان: علیرضا دهقانی) تهران، تالار محراب؛ 1396
       "سکوت بر برهوت"   تهران، ارمنستان ایروان، پانزدهمین جشنواره بین المللیHIGHfest  ؛ 
1396
           " شاهزاده و خرس"(کارگردان: علیرضا دهقانی) تهران،ششمین جشنواره تئاتر شهر؛  1396
           " جک و لوبیای سحرآمیز"(کارگردان:علیرضا دهقانی) تهران، فرهنگسرای ابن سینا؛ 1396
           "بازی زندگی" (کارگردان: علیرضا دهقانی) تهران، خانه نمایش اداره تئاتر؛ 1397
           "جادوی کلاه" (کارگردان: علیرضا دهقانی) تهران، تالارمحراب ؛1397
            "شاهزاده و خرس"، تهران، تالار هنر؛ 1397 
کارگردان:‏ 
"آرش"، تهران،  فرهنگسرای نیاوران ، 1385
"حکایت هفت گنبد" تهران، تئاتر شهر تالار سایه؛  1385
"آبی ترین آسمون"،تهران،  مرکز تولید تئاتر کانون پرورش فکری کودک و نوجوان؛  1387 
 "تنهایی وسکوت بر پهنه برهوت" تهران، حوزه هنری،تالار مهر؛ 1387  
        " تنها قاصدک بابا"تهران، فرهنگسرای گلستان؛ 1391
        " شاهزاده خانوم" تهران، مجموعه تئاتر محراب؛  1395   
"سکوت بر برهوت" ارمنستان ایروان، پانزدهمین جشنواره بین المللی HIGH FEST  ؛  1396
"شاهزاده و خرس" تهران،  تالار هنر؛ 1397
بازی:‏
" لیلی ومجنون" (کارگردان: مرجان امیر ارجمند) تهران، تئاتر شهر تالار اصلی؛ 1374
"همیشه ماندگار" (کارگردان: شاهین شفایی) تهران تالار مولوی؛ 1375   
       "روزنه" (کارگردان: حمیدرضا نعیمی) تهران، تالار سنگلج؛ 1375
"عروج" (کارگردان: محمود عزیزی) تهران، تالار وحدت؛ 1375
       "سرشت سوگناک زندگی"(کارگردان: محمود عزیزی) تهران، تالار وحدت ؛ 1376
       "سردار سازندگی" (کارگردان: محمود عزیزی) تهران، تالار وحدت؛  1376
        "معراج" (کارگردان: داوود میر باقری) تهران، سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی؛  1376
         "بانوی اول" (کارگردان: علیرضا دهقانی) تهران، تالار عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی؛ 1376
        "حماسه سبز" (کارگردان: امیردژاکام) تهران ، سالن ورزشی دستگردی؛ 1376      
        "شمس" (کارگردان: امیردژاکام) تهران، تئاتر شهرسالن اصلی؛ 1377
        "مرگ" (کارگردان: رضا سعیدی) تهران ، تئاتر شهر تالارقشقایی؛ 1377 و1378
    "سبوی عشق" (کارگردان:  علیرضا دهقانی) تهران، تئاتر شهر تالار اصلی؛ 1379
               " بازی زندگی" (کارگردان: علیرضا دهقانی) تهران، تالار محراب؛  1379 
               " بازی زندگی" (کارگردان: علیرضا دهقانی) سنندج ، جشنواره منطقه ای؛  1379 
               "آهای آهای ببعیا" (کارگردان:علیرضا دهقانی) تهران، تالار هنر؛ 1379
      " پنیرک" (کارگردان:علیرضا دهقانی) تهران، فرهنگسرای ارسباران؛ 1381
      "شیرترسو" (کارگردان:علیرضا دهقانی) تهران، فرهنگسرای ارسباران؛ 1381
       "بازی زندگی" (کارگردان:علیرضا دهقانی) تهران، تالار مولوی؛ 1384
       "آن یاس بی نهایت" (کارگردان:علیرضا دهقانی) تهران ، فرهنگسرای نیاوران؛ 1385
        "آرش" تهران، فرهنگسرای نیاوران ؛  1385
        "گلابتون و دیو نادون" تهران، فرهنگسرای دختران؛ 1385
        "حکایت هفت گنبد" تهران، تئاتر شهر تالار سایه؛  1385
        "برستیغ صبر" (کارگردان: علیرضا دهقانی) تهران، فرهنگسرای بهمن تالار آوینی؛ 1385
        "سمفونی هسته ای" (کارگردان: علیرضا دهقانی) تهران، تالار وحدت؛ 1385
      "دولت عشق" (کارگردان: علیرضا دهقانی) تهران، تالار وحدت؛ 1385
       "صدایم کن فاطمه" (کارگردان: حمید کاکا سلطانی) تهران، حوزه هنری؛  1386    
       "آبی ترین آسمون"، تهران، مرکز تولید تئاتر کانون پرورش فکری کودک و نوجوان؛ 1387  
        "تنهایی وسکوت بر پهنه برهوت" تهران، حوزه هنری؛ 1387  
       "دردسر اسباب بازیها" (کارگردان: علیرضا دهقانی) تهران، مرکز تولیدتئاترکانون پرورش فکری کودک و نوجوان؛ 1388
 "شکاف" (کارگردان:علیرضا دهقانی) تهران،تالار اندیشه حوزه هنری؛  1388
       " امپراطوریس اصطبل" (کارگردان: پریناز آل آقا) تهران، خانه ؛ 1389
       "یه نقشه حلزونی" (کارگردان: علیرضا دهقانی) تهران، فرهنگسرای گلستان؛ 1389
       "آخرین گل دنیا" (کارگردان: علیرضا دهقانی) تهران، نخستین جشنواره انتظار؛ 1390 
"نگذار کسی تنها بماند"(کارگردان: علیرضا دهقانی) تهران،سومین رپرتوار نمایشهای 
خیابانی تئاتر شهر، 1390
" بند انگشتی" (کارگردان: علیرضا دهقانی) تهران، فرهنگسرای بهمن؛ 1390
 "رفیق" (کارگردان: علیرضا دهقانی) تهران، فرهنگسرای گلستان؛ 1391
        " تنها قاصدک بابا" تهران، فرهنگسرای گلستان؛ 1391
        "شاهزاده خوشبخت" (کارگردان: علیرضا دهقانی) تهران، تالار هنر؛ 1391
    " راز دژ کلات " (کارگردان: رکسانه عبقری) تهران، مرکز تولید تئاتر کانون پرورش فکری 
کودک و نوجوان؛ 1391
       " راز دژ کلات " (کارگردان: رکسانه عبقری) همدان، بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان؛ 1392
 "مایسا در شهر آرزوها" (کارگردان: علیرضا دهقانی) تهران،سینما تئاتر کانون پرورش فکری
 کودک و نوجوان؛ 1393   
"قندک"(کارگردان: علیرضا دهقانی) تهران، مرکز تولید تئاتر کانون پرورش فکری 
کودک ونوجوان؛  1393
       "ماه و ژیار" (کارگردان: علیرضا دهقانی) تهران، تالار هنر؛ 1394
       "ماه و ژیار" ( کارگردان: علیرضا دهقانی) تهران، پنجمین جشنواره ایثار؛ 1394
        " شاهزاده خانوم بدترکیب" (کارگردان: مریم کاظمی) تهران،  تالار هنر؛  1395
        "جک و لوبیای سحر آمیز" (کارگردان: علیرضا دهقانی) تهران،کانون پرورش فکری کودک و نوجوان؛ 1395
" شاهزاده خانوم"تهران، مجموعه تاتر محراب ؛ 1395
"حواست کجابود؟" ( کارگردان: علیرضا دهقانی) تهران، سی و پنجمین جشنواره تئاتر 
فجر، تماشاخانه استاد مشایخی؛ بهمن 1395
" جزیره شامپانزه ها" ( کارگردان: حامد اویسی طهرانی) تهران، تالار هنر؛  1396
" شاهزاده خانوم بدترکیب" (کارگردان: مریم کاظمی) تهران،  فرهنگسرای آسمان؛ 1396
 " جک و لوبیای سحرآمیز" (کارگردان: علیرضا دهقانی)  تهران، فرهنگسرای فردوس؛ 1396
 "جک و لوبیای سحر آمیز"( کارگردان: علیرضا دهقانی)  تهران، تالار محراب؛  1396
 "سکوت بر برهوت" ،ارمنستان ایروان،  پانزدهمین جشنواره بین المللی HIGH FEST  ؛ 1396
" شاهزاده و خرس"( کارگردان: علیرضا دهقانی) تهران، ششمین جشنواره تئاتر شهر، 
پردیس تئاتر تهران؛ 1396
" جک و لوبیای سحرآمیز" (کارگردان: علیرضا دهقانی) تهران، فرهنگسرای ابن سینا؛  1396
"بازی زندگی" (کارگردان: علیرضا دهقانی) تهران، خانه نمایش اداره تئاتر؛ 1397
"جادوی کلاه" (کارگردان: علیرضا دهقانی) تهران ، تالارمحراب ؛ 1397
 "شاهزاده و خرس" ، تهران ، تالار هنر؛ 1397

دستیاری کارگردان:‏

"سبوی عشق" (کارگردان: علیرضا دهقانی) تهران، تئاتر شهر تالار اصلی؛  1379
"آن یاس بی نهایت" (کارگردان: علیرضا دهقانی) تهران، فرهنگسرای نیاوران؛ 1385
 "برستیغ صبر" ( کارگردانی:علیرضا دهقانی) تهران، فرهنگسرای بهمن  تالار آوینی؛ 1385
 "سمفونی هسته ای"( کارگردان: علیرضا دهقانی) تهران،  تالار وحدت ؛ 1385
 "دولت عشق" (کارگردان: علیرضا دهقانی) تهران، تالار وحدت ؛ 1385
 "شکاف" (کارگردان: علیرضا دهقانی) تهران،  تالار اندیشه حوزه هنری؛ 1388
"مایسا در شهر آرزوها" (کارگردان: علیرضا دهقانی) تهران،  سینما تئاترکانون پرورش فکری
 کودک و نوجوان؛ 1393
" جک و لوبیای سحرآمیز"(کارگردان: علیرضا دهقانی) تهران، کانون پرورش فکری 
کودک و نوجوان؛ 1395
"حواست کجابود؟" (کارگردان: علیرضا دهقانی) تهران، سی و پنجمین جشنواره تئاتر فجر،
 تماشاخانه استاد مشایخی؛ 1395
" جک و لوبیای سحرآمیز"(کارگردان: علیرضا دهقانی) تهران، فرهنگسرای فردوس؛ 1396
"جک و لوبیای سحر آمیز" (کارگردان: علیرضا دهقانی) تهران، تالار محراب؛ 1396
" شاهزاده و خرس"(کارگردان: علیرضا دهقانی) تهران، ششمین جشنواره تئاتر شهر، 
پردیس تئاتر تهران؛ 1396
" جک و لوبیای سحرآمیز" ( کارگردان: علیرضا دهقانی) تهران، فرهنگسرای ابن سینا؛ 1396
"جادوی کلاه" (کارگردان: علیرضا دهقانی) تهران، تالارمحراب؛ 1397

مجموعه تلویزیونی
بازی. 
" چهار فصل" (کار گردان: زهرا حقیقی) تهران جام جم؛ 1376
" مرثیه اروند"  (کارگردان: علیرضا دهقانی) تهران جام جم؛ 1374
" زن،زیتون،زندگی" (کارگردان: زهراحقیقی) تهران جام جم؛ 1374
 "مرگ" (کارگردان: صادق هاتفی) تهران  شبکه دو؛ 1376
"انقلاب در نگاهی دیگر" (کارگردانی: مهران آزاده) تهران جام جم؛ 1376
 "روایت سفر" (کارگردان: مهران آزاده)  تهران شبکه دو؛ 1377
" پرتقال بنفش" ( کارگردان: محمد مهدی رسولی) تهران  شبکه دو؛ 1379
" باشگاه جوانان" (کارگردان:بیژن صمصامی) تهران جام جم؛ 1380
" تولد در آتش" ( کارگردان: فرهاد خان استادی) تهران جام جم؛ 1380
" واینک عشق" ( کارگردان: حسین فردرو) تهران شبکه دو؛ 1382
 " صیام وتیام" (کارگردان:  محمدرضافرخنده) تهران شبکه یک؛ 1385
 "ویژه برنامه پیروزی انقلاب" (کارگردان: حسین فردرو) تهران شبکه جام جم؛ 1387

آثار منشر شده:‏

"امپراطوریس اصطبل و بازی زندگی" ،تهران، نشر افراز؛ 1387
"درسهایی از تئاتر خیابانی" تهران، نشرنمایش؛ 1390
"GUARDIAN OF THE TREASURE TALISMAN"  آمریکا، انتشارات   AUTHOR HOUSE ؛2012 میلادی
 " بورس" در مجموعه " مقاومت در خیابان" ، تهران، انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس؛ 1391
" نقش تئاتر خیابانی در افزایش سطح آگاهیهای عمومی برای کودکان و نوجوانان" تهران، مجله پیرنگ ، مدیریت آفرینشهای هنری و تئاتر؛ 1391

جوایز: 
جایزه سوم بازیگری، نمایش(چهارفصل) جشنواره دانشجویی بوشهر؛ 1373
 دیپلم افتخار اول بازیگری، نمایش ( گمسار)  جشنواره دانشجویی نوشهر  ؛ 1374
جایزه اول بازیگری، نمایش ( بازی زندگی) جشنواره استانی تهران ؛ 1379
 جایزه دوم بازیگری، نمایش (بازی زندگی)  جشنواره منطقه‌ای سنندج ؛ 1379
جایزه دوم بازیگری، نمایش ( بازی زندگی) جشنواره بانوان تهران؛ 1380 
 جایزه اول نویسندگی، نمایش( بازی زندگی) جشنواره بانوان تهران؛ 1380
 جایزه  اول بازیگری، نمایش(ذکر) جشنواره فجر خیابانی؛ 1381
         جایزه دوم  نمایشنامه نویسی، نمایش (غسل نخلستان) جشنواره بزرگ عباس باب الحوائج صدا وسیما، تهران؛ 1382 
          جایزه اول بازیگری، نمایش(خانوم قدا گول نخوریا)  جشنواره تئاتر خلاق کودک و نوجوان، اصفهان؛ 1382
         تقدیرنامه کارگردانی، نمایش( غسل نخلستان) جشنواره استانی کرج؛ 1383
        جایزه اول بازیگری، نمایش ( بازی زندگی) جشنواره تئاتر در فضای خوابگاه‌های دانشجویی تهران؛ 1384
         لوح یادبود انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس،‌تهران؛ 1384
          لوح سپاس روز جهانی تئاتر، تهران؛ 1384
          تقدیرنامه بازیگری، نمایش( آتیشپاره) ،جشنواره نمایش درمانی جانبازان اعصاب و روان، ‌تهران؛ 1385
         تقدیر نامه فعالیت در حوزه هنرنمایش، جشنواره بین المللی بانوان، تهران؛ 1385
        جایزه دوم  بازیگری، نمایش (آرش)،  جشنواره تئاتر تک نفره تهران؛ 1385
         لوح تقدیر خیابان هنر شهر تهران، تهران؛ 1385
         جایزه اول بازیگری، نمایش ( پنیرک) ،جشنواره نمایش درمانی جانبازان اعصاب و روان،‌ تهران؛ 1386
        جایزه دوم نویسندگی،نمایش (بازی زندگی)، جشنواره حوزه هنری لرستان؛1386
         لوح تقدیر خیابان هنر شهر تهران، تهران،‌1386
        جایزه دوم بازیگری، ‌نمایش(تنهایی و سکوت بر پهنه برهوت)،‌ جشنواره بانوان تهران؛ 1387
جایزه دوم بازیگری نمایش (شکاف)،  جشنواره ایثار تهران؛ 1388
 جایزه دوم بازیگری  نمایش ( شکاف)، جشنواره  رخصت حضور ، تهران؛ 1388
جایزه دوم نمایشنامه نویسی  نمایش (شکاف) ، جشنواره رخصت حضور، تهران؛ 1388
 جایزه دوم طرح و ایده از کانون نمایشگران خیابانی خانه تئاتر، تهران؛ 1390
  لوح تقدیر کارگردانی  نمایش( قدسیان) ، جشنواره تجلی بصیرت، تهران ؛1390 
 لوح تقدیر کارگردانی نمایش (آبی ترین آسمون) ،جشنواره شهروندی لاهیجان؛ 1390
جایزه  سوم نمایشنامه نویسی نمایش (اینجا تهران است) ، دومین جشنواره تئاتر شهر ، تهران 1392
جایزه سوم بازیگری نمایش (یه آسمون آبی) ، هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان؛ 1392
       جایزه دوم بازیگری نمایش (راز دژ کلات )، بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان؛ 1392
جایزه دوم بازیگری نمایش (ماه وژیار)، پنجمین جشنواره ایثار، تهران؛ 1394
جایزه دوم بازیگری نمایش (شاهزاده و خرس)، ششمین جشنواره تئاترشهر،تهران؛ 1396
سایر فعالیت‌ها:‏
    
داور جشنواره تئاتر دانش آموزی، تهران؛ 1380 – 1385 – 1386 – 1387
عضو هیئت بازبینی نخستین جشنواره تئاتر ملی جوان ایرانی، تهران؛   1389
عضو هیئت بازبینی دومین جشنواره تئاتر شمس العماره، تهران ؛ 1390
عضو هیئت بازبینی و انتخاب آثار دومین جشنواره تئاتر شمسه منطقه 11 ، تهران؛ 1391
برگزاری نمایشهای عروسکی خیابان هنر، تهران؛  1385 – 1386 – 1387- 1390
عضو پیوسته انجمن بازیگران خانه تئاتر
برگزاری جشن ویژه روز جهانی کودک ، برج میلاد، تهران ؛ 1392
عضو هیئت بازبینی بخش تئاتر محیطی سیزدهمین جشنواره عروسکی دانشجویی، تهران؛  1392
نماینده اسیتج ایران در گرهمایی هنرمندان تئاتر، ترکیه ، بورسا،  1396
   مدرس ورکشاپ تئاتر فیزیکال و نمایش ایرانی، آستارا؛ 1396

پست الکترونیکی: abgharim@yahoo.com
وبلاگ: theater-art.blogfa.com
شماره همراه:  0912-7149568

به روز شده: 1398/2/23