در حال بارگذاری ...

پروین حاتم‌نژاد

تولد  :
تخصص :
تحصیلات :
اجراها :
طراحی و ‌اجرای گریم در نمایش"‌کیسه بوکس" به کارگردانی"محمدرضا مفیدی‌"، تهران، تالار مولوی، 1371 
‌اجرای گریم در نمایش"‌کارفرم اقلیما" به کارگردانی"‌اعظم رحمان بروجردی"، 1373
 عروسک‌گردانی در نمایش"‌عقاب" به کارگردانی"‌آتش تقی‌پور"، 1374
طراحی و اجرای گریم در نمایش"تماشای تورب‌" به کارگردانی"‌رضا کاول"، تهران، تالار محراب، 1377
طراحی و ‌اجرای گریم در نمایش"آقای اخمالو‌" به کارگردانی"‌ارشام مودبیان"، تهران، تئاترشهر، 1377
طراحی و ‌اجرای گریم در نمایش"شاپرک خانوم‌" به کارگردانی"جهان زیرک‌نژاد‌"، تهران، منطقه آموزش و پرورش، 1377
طراحی و ‌اجرای گریم در نمایش"‌نادر شاه آکتور تئاتر" به کارگردانی"جمشید جهانزاده‌"، ‌1377
‌‌‌اجرای گریم در نمایش"‌جوجه کلاغ جارجی" به کارگردانی"نازنین قره‌گزلو"، تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی، 1377
‌اجرای گریم در نمایش"برخوان هفت خوان‌" به کارگردانی"اکرم قاسم‌پور‌"، تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی، 1378
طراحی و ‌اجرای گریم در نمایش"‌مجلس سیاوش‌خوانی" به کارگردانی"امیر دژاکام‌"، ‌1378
‌‌‌اجرای گریم در نمایش"‌آتور و اویی" به کارگردانی"‌مجید جعفری"، ‌1378
‌‌‌‌‌‌اجرای گریم در نمایش"گل و قداره‌" به کارگردانی"‌بهزاد فراهانی"، ‌1378
‌اجرای گریم در نمایش"‌حسنک کجایی" به کارگردانی"‌حسن وارسته"، تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی، 1378
‌اجرای گریم در نمایش"بازگشتی نیست" به کارگردانی"گلچهره سجادیه‌"، 1378
‌‌اجرای گریم در نمایش"‌شکارگاه ممنوع" به کارگردانی"نادر برهانی‌مرند‌"، 1378
اجرای گریم در نمایش"‌پستخانه" به کارگردانی"حسن خلیلی‌فر‌"، 1378
‌اجرای گریم در نمایش"زمستان 66‌" به کارگردانی"محمد یعقوبی‌"، 1378
کارگردانی، ساخت عروسک و طراحی لباس در نمایش"ریحانه و رعنا‌"، 1378
‌‌اجرای گریم در نمایش"پارک نبش خیابان" به کارگردانی"افروز فروزند‌"، 1378
‌اجرای گریم در نمایش"‌شه" به کارگردانی"هومن صالحی‌"، 1379
‌اجرای گریم در نمایش"‌یک مضحکه" به کارگردانی"رضا کرم‌رضایی‌"، 1379
‌اجرای گریم در نمایش"افسانه پدر‌" به کارگردانی"نصرالله قادری‌"، تهران، تئاترشهر، تالار سایه، 1379 
‌اجرای گریم در نمایش"‌با شب دریا موج" به کارگردانی"‌محمدرضا بی‌گناه"، تهران، تئاترشهر، تالار کوچک، 1379
اجرای گریم در نمایش"پهولان کپل و اژدها" به کارگردانی"داود فتحعلی‌بیگی"، 1379
‌‌‌اجرای گریم در نمایش"هملت‌" به کارگردانی"‌میکائیل شهرستانی"، ‌1379
‌اجرای گریم در نمایش"زندگی چیز خوبیه‌" به کارگردانی"مسعود موسوی‌"، ‌1379
‌اجرای گریم در نمایش"شکسپیر آوریل 1999‌" به کارگردانی"عباس اقسامی‌"، 1379
‌اجرای گریم در نمایش"هفت قبیله گمشده‌" به کارگردانی"‌قطب‌الدین صادقی"، 1379
‌اجرای گریم در نمایش"‌خاله ادیسه" به کارگردانی"‌توسلی"، 1379
‌اجرای گریم در نمایش"‌شب جنایتکاران" به کارگردانی"آقای آتشانی‌"، 1379
‌اجرای گریم در نمایش"‌با شب، دریا، موج" به کارگردانی"محمدرضا؟؟‌"، 1379
طراحی و ‌اجرای گریم در نمایش"‌قصه شب یلدا" به کارگردانی"نازنین قره‌گوزلو‌"، تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی، 1379
اجرای گریم در نمایش"باغ شب نمای ما‌" به کارگردانی"‌هادی مرزبان"، ‌1380
‌اجرای گریم در نمایش"‌خورشید بانو" به کارگردانی"شکرخدا گودرزی‌"، ‌1380
‌اجرای گریم در نمایش"‌دیوان تئاترال" به کارگردانی"محمود استادمحمد‌"، 1380
طراحی و ‌اجرای گریم در نمایش"‌صبر زرد" به کارگردانی"عبدالحی شماسی‌"، 1380
‌اجرای گریم در نمایش"‌شام اول و شام آخر" به کارگردانی"فرهاد آئیش‌"، 1380
‌اجرای گریم در نمایش"‌اتاق رویا" به کارگردانی"افروز فروزند‌"، 1380
‌اجرای گریم در نمایش"‌ستاره" به کارگردانی"‌نصرالله قادری"، 1380
‌اجرای گریم در نمایش"‌وقت خواب ماهی‌ها" به کارگردانی"محمد یاراحمدی‌"، 1380
طراحی و ‌اجرای گریم در نمایش"رضا موتوری‌" به کارگردانی"‌معصومه تقی‌پور"، تهران، میراث فرهنگی، 1380
‌اجرای گریم در نمایش"‌ستاره" به کارگردانی"‌نصرالله قادری"، 1380
‌اجرای گریم در نمایش"‌وقت خواب ماهی‌ها" به کارگردانی"محمد یاراحمدی‌"، 1380
طراحی و ‌اجرای گریم در نمایش"رضا موتوری‌" به کارگردانی"‌معصومه تقی‌پور"، تهران، میراث فرهنگی، 1380
‌طراحی و اجرای گریم در نمایش"‌تقصیرخاک شدند" به کارگردانی"‌داود آریا"، تهران، تالار سنگلج، 1380
اجرای گریم در نمایش"‌روز از نو روزی از نو" به کارگردانی"بنفشه توانایی‌"، 1381
‌اجرای گریم در نمایش"‌سپاس از..." ، 1381
طراحی و ‌اجرای گریم در نمایش"یرما‌" ، 1381
‌اجرای گریم در نمایش"نه فر تی تی‌" به کارگردانی"جلال تهرانی‌"، 1381
طراحی و ‌اجرای گریم در نمایش"‌روز از نو روزی از نو" به کارگردانی"‌بنفشه توانایی"، تهران، تئاترشهر، خانه خورشید، 1381 


بازیگر، گریمور، طراحی لباس، ساخت عروسک و عروسک‌گردان‌، صدا و سیما از سال 1371
فعالیت هنری در کانون تئاتر بانوان(تالار محراب)، 77- 1374
کارمند و مدرس گریم، مرکز هنرهای نمایشی، واحد گریم، از سال 1377
به روز شده: 1387/5/16