در حال بارگذاری ...

مهوش صبرکن

تولد  : 1339 شیراز
تخصص : بازیگر
تحصیلات : شرکت در تمامی کلاس‌های فرهنگ و هنر؛ 1356،دیپلم تجربی؛ 1356
اجراها :
تئاتر:
بازی در نمایش عروسکی"ماهی سیاه کوچولو" به کارگردانی"ناصر عدلو"؛ شیراز، تالار تئاتر عروسکی؛ 1354
بازی در نمایش"شاتره" به کارگردانی"مجید افشاریان"؛ تهران، آخرین جشنواره تالار سنگلج‌؛ 1356
بازی در نمایش"از ما بهترون" به کارگردانی"اسماعیل پیمان"؛ تالار کارگاه خانه فرهنگ؛ 1356
بازی در نمایش"ابوذر" به کارگردانی"مجید افشاریان"؛ شیراز، تالار ابوریحان؛ 1358‌
عروسک‌گردانی در نمایش عروسکی"اچی مچی" به کارگردانی"مهدی فقیه"؛ شیراز، تالار عروسکی؛ 1358
بازی در نمایش عروسکی"پسرک چشم‌ آبی" به کارگردانی"محمود پاک‌نیت"؛ شیراز، تالار تئاتر عروسک؛ 1358
بازی در نمایش"سلمون کره شعبون کره" به کارگردانی"محمود پاک‌نیت"؛ خانه نمایش، تالار عروسکی؛ 1359
بازی در نمایش عروسکی"شیر و انسان" به کارگردانی"محمود پاک‌نیت"؛ شیراز، تالار ابوریحان؛ 1359
بازی در نمایش"ابراهیم" به کارگردانی"قاسم پورشکیبای"؛ شیراز، تالار ابوریحان، جشنواره استانی؛ 1362
بازی در نمایش عروسکی"سلمون کره و شعبون کره" به کارگردانی"محمود پاک‌نیت"؛ شیراز، تالار پارک شهر؛ 1364
بازی در نمایش"پاندورا" به کارگردانی"رزاقی"؛ شیراز، تالار ابوریحان، جشنواره شیراز، اهواز،‌ ‌ جشنواره استانی؛ 1366
بازی در نمایش"آرمون" به کارگردانی"مجید افشاریان"؛ شیراز، تالار ابوریحان، تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو، جشنواره فجر؛ 1367
بازی در نمایش"فانوس دریایی" به کارگردانی"اسد زارع"؛ شیراز، تالار ابوریحان؛ 1369
بازی در نمایش عروسکی"به دنبال قلک" به کارگردانی"محمود پاک‌نیت"؛ 1370
بازی در نمایش"کلاغ" به کارگردانی"محمود پاک‌نیت"؛ شیراز، تالار ابوریحان ـ زاهدان، جشنواره استانی؛ 1365
بازی در نمایش"امشب باید بروم" به کارگردانی"علی روئین‌تن"؛ شیراز، تالار ابوریحان، تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو، جشنواره فجر، جشنواره ماه؛ 1372
تله تئاتر:
بازی در تله تئاتر"امشب باید بروم" به کارگردانی"علی روئین‌تن"؛ 1372
بازی در تله تئاتر"دکتر چنوک" به کارگردانی"احمد سپاسدار"؛ شیراز؛ 1381
تصویر:
بازی در سریال"دیروز، امروز، فردا" به کارگردانی"قاسم ‌پورشکیبایی"؛ شبکه 5؛ 1357
عروسک‌گردانی در سریال"اچی مچی" به کارگردانی"مهدی فقیه"؛ شبکه 2؛ 1358
بازی در سریال"درخت نارنج" به کارگردانی"مجید افشاریان"؛ شبکه 2؛ 1363
بازی در سریال"بهار بود و تو بودی" به کارگردانی"مجید افشاریان"؛ ‌‌1365 
بازی در سریال"گل اومد بهار اومد" به کارگردانی"علی روئین‌تن"؛ 1372
بازی در سریال"پس از باران" به کارگردانی"سعید سلطانی"؛ شبکه 3؛ 1378
بازی در سریال"سیب ترش" به کارگردانی"خسرو معصومی"؛ 1379
بازی در سریال"جوانی" به کارگردانی"سعید سلطانی"؛ شبکه 3؛ 1380
بازی در سریال"خاکستر خورشید" به کارگردانی"معصومی"؛ گرگان؛ 1381
بازی در سریال"چای قند پهلو" به کارگردانی"ناصر هدایتی"؛ 1381
بازی در سریال"بی‌بی‌گل" به کارگردانی"قاسمی"؛ 1381
بازی در سریال"خانه‌ای در تاریکی" به کارگردانی"سعید سلطانی"؛ شبکه 3؛ 1385
بازی در سریال"روزگار خوش حبیب آقا" به کارگردانی"مهدی قاسمی"؛ 1386
بازی در سریال"ترمه" به کارگردانی"خلجی"؛ 1386
بازی در سریال"پریدخت" به کارگردانی"سامان مقدم"؛ شبکه 2؛ 1386
بازی در سریال"یوسف و زلیخا" به کارگردانی"فرج‌الله سلحشور"؛ شبکه 1؛ 1386
بازی در سریال"روشن‌تر از خاموشی" به کارگردانی"؟"؛ شبکه 1
بازی در سریال"کهنه‌سوار" به کارگردانی"خواجویی"؛ شبکه 3
بازی در سریال"صنوبر(سال‌های دور از خانه)" 
تله فیلم:
بازی در تله فیلم"پرواز" به کارگردانی"مهرداد خوشبخت"؛ 1376
بازی در تله فیلم"فالگیر" به کارگردانی"راست‌گفتار"؛ 1379
بازی در تله فیلم"شاید رسیده باشی" به کارگردانی"آهنج"؛ 1386
بازی در تله فیلم"ابی سی دی" به کارگردانی"درمنش"؛ 1386
سینما:
بازی در فیلم داستانی"نشانه" به کارگردانی"احمد هاشمی"؛ 1356
بازی در فیلم سینمایی"تشریفات" به کارگردانی"مهدی فخیم‌زاده"؛ 1363
بازی در فیلم سینمایی"گشتی‌ها" نوشته و کارگردانی"مرادی"؛ 1364
بازی در فیلم سینمایی"در مسیر تندباد" به کارگردانی"مجید جعفری‌جوزانی"؛ 1365
بازی در فیلم سینمایی"فرستاده" به کارگردانی"جواد شمقدری"؛ 1381
بازی در فیلم سینمایی"غزال" به کارگردانی"مجتبی راعی"


دریافت جایزه اول بازیگری برای نمایش"کلاغ"، جشنواره زاهدان؛ 1365
دریافت جایزه اول بازیگری برای نمایش"آرمون"، جشنواره فجر؛ 1367
دریافت جایزه اول بازیگری برای نمایش"امشب باید بروم"، جشنواره فجر؛ 1372
دریافت جایزه اول بازیگری برای نمایش"کلاغ"، جشنواره زاهدان؛ 1365
دریافت جایزه اول بازیگری برای نمایش"آرمون"، جشنواره فجر؛ 1367
دریافت جایزه اول بازیگری برای نمایش"امشب باید بروم"، جشنواره فجر؛ 1372
به روز شده: 1387/6/9