در حال بارگذاری ...

غلامحسین عباسی

تولد  : 1333 تهران
تخصص : بازیگر
تحصیلات : دریافت مدرک درجه 3 هنری از وزارت ارشاد(معادل لیسانس)
اجراها : بازی در نمایش"‌قدس ما می‌آئیم" به کارگردانی"احمد وهاج"؛ تهران، صنایع شیمایی پارچین؛ 1359 بازی در نمایش"مرگ دیگری" به کارگردانی"منوچهر توسلی"؛ تهران، صنایع شیمایی پارچین؛ 1360 بازی در نمایش"سورپریز" به کارگردانی"منوچهر توسلی"؛ تهران، صنایع شیمایی پارچین؛ 1361 بازی در نمایش"توان" به کارگردانی"منوچهر توسلی"؛ تهران، صنایع شیمایی پارچین؛ 1362 بازی در نمایش"صبح قریب" به کارگردانی"منوچهر توسلی"؛ تهران، صنایع شیمایی پارچین؛ 1363 بازی در نمایش"خانه‌ای ؟" به کارگردانی"محمدعلی بخشنده"؛ تهران، صنایع شیمایی پارچین ؛ 1366 بازی در نمایش"تیشه خیال" به کارگردانی"هوشنگ حنیفه"؛ تهران، تالار سنگلج ؛ 1367 بازی در نمایش"سلطان خیالی" به کارگردانی"هوشنگ حنیفه"؛ تهران، صنایع شیمایی پارچین؛ 1367 بازی در نمایش"همه کاره و هیچ کاره" به کارگردانی"حمیدرضا شیبانی"؛ تهران، تالار سنگلج؛ 1367 بازی در نمایش"بازرس" به کارگردانی"ابوالقاسم گل باطن"؛ تهران، صنایع شیمایی پارچین؛ 1360 بازی در نمایش"آن سوی شهر" به کارگردانی"هوشنگ حنیفه"؛ تهران، جشنواره فتح و معراج؛ 1370 بازی در نمایش"مجلس آخر" به کارگردانی"مهدی جوزایی"؛ پاکدشت؛ 1385 بازی در سریال"فرزندان ایران" به کارگردانی"سماواتی"؛ 1374 بازی در سریال"خانه سبز" به کارگردانی"رسام و بیرنگ"؛ 1375 بازی در سریال"کوی دامون" به کارگردانی"رسام و بیرنگ"؛ 1378 بازی در فیلم"بچه‌های راه‌آهن" به کارگردانی"بشیری"؛ 1376


عضو شورای بازبینی شهرستان پاکدشت از 1384 تا 1387 عضو شورای نظارت و ارزشیابی شهرستان پاکدشت از 1385 داور ششمین همایش و نمایش شهرستان پاکدشت؛ 1386 انتخاب به عنوان پیشکسوت تئاتر استان تهران روز جهانی تئاتر از سوی اداره کل ارشاد استان تهران؛ 1387 (7/7/1387)