در حال بارگذاری ...

حسین جمالی

تولد  : 1365 کاشان
تخصص : بازیگر‌
تحصیلات : دانشجوی کارشناسی دانشگاه سوره
اجراها : بازی در نمایش‌"خرس" به کارگردانی"محمد مشقی باشی"؛ کاشان، تالار اداره ارشاد؛ 1380‌ ‌ بازی در نمایش‌"درستکارترین قاتل دنیا" به کارگردانی"مجتبی جدی کاشان"؛ کاشان، تالار اداره ارشاد؛ 1381‌ ‌ بازی در نمایش‌"بالتازار(فقط شب کریسمس می‌آید)" به کارگردانی"حمیدرضا آخوندنصیری"؛ کاشان، تالار اداره ارشاد؛ سال(؟) بازی در نمایش‌"پرومته در زنجیر" به کارگردانی"حمیدرضا آخوندنصیری"؛ کاشان، اداره ارشاد؛ 1383 بازی در نمایش‌"قهوه قجری" به کارگردانی"حمیدرضا صادق‌پور"؛ کاشان، تالار اداره ارشاد؛ 1372‌ ‌ نویسنده و کارگردان نمایش‌"چار‌"؛ کاشان، جشنواره تئاتر دینی؛ 1384‌ ‌ بازی در نمایش‌"تقصیر" به کارگردانی"حمیدرضا طلایی"؛ کاشان، جشنواره تئاتر کمدی؛ 1384‌ ‌ بازی در نمایش‌"آن شب که تو رو زندانی بود" به کارگردانی"شکوفه ماسوری"؛ تهران، تالار مولوی؛ 1387‌ ‌ بازی در نمایش‌"زهر خنده زمان مرده" به کارگردانی"بامداد داودی"؛ تهران، جشنواره دانشجویی؛ 1387‌ ‌ بازی در نمایش‌"کسی ما را به شام دعوت نمی‌کند" به کارگردانی"رضا سعیدی"؛ تهران، فرهنگسرای نیاوران؛ 1387‌ ‌


دریافت جایزه بازیگری دوم،‌ جشنواره تئاتر دفاع مقدس کاشان؛ 1381 دریافت جایزه بازیگری دوم، جشنواره تئاتر دینی کاشان؛ 1382 دریافت جایزه بازیگری دوم، جشنواره تئاتر کمدی کاشان؛ 1384 دریافت تقدیرنامه نویسندگی، کارگردانی و طراحی صحنه، جشنواره دینی؛ 1384 (25/10/1387)