در حال بارگذاری ...

سعیده آجرلی

تولد  : تهران 1366
تخصص : بازیگر
تحصیلات : دانشجوی کارشناسی کارگردانی دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد
اجراها :


نمایش 
بازی:

"صبحانه برای ایکاروس" به کارگردانی"آرش دادگر"؛ تهران، تالار مولوی؛ 1387
"پاییز هزار و سیصد و جنگ" به کارگردانی"مصطفی کوشکی"؛ تهران، تالار مولوی؛ 1387
"خاندان چن چی" به کارگردانی"عرفان ناظر"؛ تهران، تالار مولوی؛ 1387
"فاوست" به کارگردانی"حافظ قهرمان‌زاده و مرتضی میرمنتظمی"؛ تهران، تالار مولوی؛ 1387
توضیحات:
جوایز:

دریافت جایزه بهترین بازیگری زن، دهمین جشنواره تئاتر تجربه، نمایش‌"فاوست‌"؛ 1387
پست الکترونیکی: Saiedeh-9663@yahoo.com
به روز شده: 1387/11/15