در حال بارگذاری ...

سیدجواد هاشمی

تولد  : 1344 تهران
تخصص : نویسنده، کارگردان، بازیگر، شاعر، آهنگساز، معلم
تحصیلات : لیسانس رشته کارگردانی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران
اجراها :

تئاتر
کارگردانی:

کارگردانی در نمایش "پنجره فولاد" سال 1382(سالن اصلی تئاتر شهر)
کارگردانی در نمایش "پنجره فولاد" سال 1390(فرهنگسرای خاوران)
بازی:
بازی در نمایش"حج ابراهیم ـ حج عاشورا" نوشته و کارگردانی"قراب"؛ تهران، تئاترشهر، آزادی؛ 1358
بازی در نمایش"دشت خون ـ مجلس خون" نوشته و کارگردانی"قراب"؛ تهران، تالار وحدت؛ 1359
بازی در نمایش"از شوش تا تیر دو قلو" نوشته و کارگردانی"نادری"؛ تهران، تالار مولوی؛ 1372
بازی در نمایش"شبی از فلک تا افلاک" نوشته و کارگردانی"حسین مسافرآستانه"؛ تهران، تالار وحدت؛ 1377
بازی در نمایش"عزیز مایی" نوشته و کارگردانی"قربانی"؛ تهران، تئاترشهر؛ 1378
بازی در نمایش"لیلا" نوشته و کارگردانی"قطری‌پور"؛ تهران، تئاترشهر؛ 1378
بازی در نمایش "کانال کمیل" سال 1386 (سالن اصلی تئاتر شهر)
نویسندگی و کارگردانی:
نویسنده و کارگردان نمایش"کلاغ خبرچین"؛ تهران، تالار معراج؛ 1362
نویسنده و کارگردان نمایش"فجر خونین"؛ تهران، تالار معراج؛ 1363
نویسنده و کارگردان نمایش"بچه‌های محله"؛ تهران، تالار معراج؛ 1365
نویسنده و کارگردان نمایش"ترسوها"؛ تهران، کانون حر ـ خوی؛ 1366
نویسنده و کارگردان نمایش"قربانی"؛ تهران، جشنواره؛ 1367
نویسنده و کارگردان نمایش"المپیاد"؛ تهران، جشنواره؛ 1368
نویسنده و کارگردان نمایش"ابرقدرت‌ها"؛ رامسر؛ 1369
نویسنده و کارگردانی نمایش"منظرآوران جهان"؛ تهران، تالار مولوی؛ 1372
نویسنده و کارگردان نمایش"مظلوم اول"؛ تهران، کانون حر؛ 1374 ـ تالار فرهنگ؛ 1377- 1379
نویسنده و کارگردان تله تئاتر"جنگ احکام"؛ 1375
نویسنده و کارگردانی نمایش"غریب کوفه"؛ تهران، تالار فرهنگ؛ 1378-1382
نویسنده و کارگردانی نمایش"ناگهان پنجره سرد"؛ تهران، تالار فرهنگ؛ 1378
نویسنده و کارگردانی نمایش"یتیمان کوفه"؛ تهران، تالار فرهنگ؛ 1379
نویسنده و کارگردانی نمایش"خورشید غدیر"؛ تهران، حوزه هنری؛ 1381
نویسنده و کارگردانی نمایش"پدر خاک"؛ تهران، حوزه هنری؛ 1383
 نویسنده و کارگردانی نمایش"روایت روزی سرد"؛ تهران، فرهنگسرای بهمن؛ 1383
نویسنده و کارگردانی نمایش"شانه‌های خسته"؛ تهران، حوزه هنری؛ 1384
نویسنده و کارگردانی نمایش"زخم مدینه"؛ تهران، تالار وحدت؛ 1385
نویسنده و کارگردانی نمایش"مظلوم‌ترین"؛ تهران، حوزه هنری؛ 1382
نویسنده و کارگردانی نمایش"دوازه‌ ساعات"؛ تهران، حوزه هنری؛ 1385 - 1386
نویسنده و کارگردانی نمایش"زمزمه‌های آخر"؛ تهران، حوزه هنری؛ 1386
نویسنده و کارگردانی نمایش"توبه نمی‌کنم"؛ تهران، تالار آزادی؛ 1387
نویسنده و کارگردانی نمایش"مسافران مرو"؛ تهران، تالار وحدت؛ 1387
نویسندگی و کارگردانی در نمایش "فرزند عدالت " سال 1388(حوزه هنری-تماشاخانه مهر)
نویسندگی و کارگردانی در نمایش " توبه نمی کنم" سال 1389(حوزه هنری-تماشاخانه مهر)
نویسندگی و کارگردانی در نمایش "نور و نی " سال 1390(تالار وحدت)
نویسندگی و کارگردانی در نمایش "عطر عاشقی " سال 1390(آمفی تئاتر باغ موزه دفاع مقدس)
نویسندگی و کارگردانی در نمایش "طعم جبهه " سال 1391 (آمفی تئاتر باغ موزه دفاع مقدس)
نویسنده، کارگردانی و بازی:
نویسنده، کارگردانی و بازی در نمایش"کلاس‌ 5/2"؛ تهران، جشنواره؛ 1370
نویسنده، کارگردانی و بازی در نمایش"داوطلب"؛ تهران، جشنواره؛ 1371
نویسندگی:
نویسنده ‌نمایش"تنها یک نظر" کارگردانی"جواد هاشمی"؛ تهران، تالار همایش‌های آسمان؛ 1383
نویسنده ‌نمایش"پنجره فولاد" کارگردانی"جواد هاشمی"؛ تهران، تئاترشهر؛ 1386
سریال:
نویسنده و کارگردان و راوی:
نویسنده و کارگردان و راوی در سریال "مظلوم اول " سال 1380 (شبکه دوم سیما)
نویسنده و کارگردان:
نویسنده و کارگردان در سریال " تن ها " سال 1380( شبکه پنجم سیما)
نویسنده و کارگردان در سریال " افسون" سال 1381 (شبکه پنجم سیما)
نویسنده و کارگردان در سریال " شهر باران" سال 1383(شبکه قرآن)
نویسنده و کارگردان و بازیگر در سریال "دیدار" سال 1387(شبکه سوم سیما)
نویسنده و کارگردان و بازیگر در سریال "یتیمان کوفه" سال 1387(شبکه دوم سیما)
بازی:
بازی در سریال"خسته نباشید" به کارگردانی"عالی پیام"؛ ‌ 1368
بازی در سریال"روزنه‌ای به سپیده" به کارگردانی"جامی"؛ ‌ 1369
بازی در سریال"قبیله عشق" به کارگردانی"شاه حاتمی"؛‌ 1376
بازی در سریال"روح‌الله" به کارگردانی"عسگرپور"؛‌ 1371
بازی در سریال"سیمرغ" به کارگردانی"جامی"؛‌ 1372
بازی در سریال"به سوی خورشید"؛‌ 1374
بازی در سریال"ترور" به کارگردانی"حکمت‌جو"؛‌ 1374
بازی در سریال"تعطیلات تابستان" به کارگردانی"بهادری"؛‌ 1375
بازی در سریال"راز یک خزان" به کارگردانی"باصری"؛‌ 1377
بازی در سریال"راه درخشان" به کارگردانی"بیابانی"؛‌ شبکه 1؛ 1377
بازی در سریال"یاد ایام" به کارگردانی"سامانیان"؛ شبکه 2؛‌ 1377
بازی در سریال"انتظار سرخ" به کارگردانی"درمنش"؛ شبکه معارف؛‌ 1377
بازی در سریال"روایت انقلاب" به کارگردانی"جمال شورجه"؛ شبکه 2؛‌ 1378
بازی در سریال"نرگس" به کارگردانی"قریب"؛ ‌ 1378
بازی در سریال"شهید فهمیده" به کارگردانی"جامی"؛ ‌ 1378
بازی در سریال"مونولوگ‌های مختلف" به کارگردانی"دشت بزرگی"؛ شبکه 5؛‌ 1378
بازی در سریال"بوی خاک" به کارگردانی"بیابانی"؛ شبکه 1؛‌ 1378
بازی در سریال"مونولوگ‌های انقلاب" به کارگردانی"دشت بزرگی"؛ شبکه 5؛‌ 1379
بازی در سریال"مونولوگ‌های عزاداری" به کارگردانی"حسنی"؛ شبکه 3؛‌ 1379
بازی در سریال"یونس" به کارگردانی"خالقی"؛ شبکه 2؛‌ 1379
بازی در سریال"هشدار" به کارگردانی"قوی‌تن"؛ شبکه 5؛‌ 1379
بازی در سریال"یلدای قدر" به کارگردانی"فریس‌آبادی"؛ شبکه 2؛‌ 1379
بازی در سریال"بازی‌های پنهان" به کارگردانی"قریب"؛ شبکه 2؛‌ 1379
بازی در سریال"کلبه سفید" به کارگردانی"رایانی"؛ شبکه 2؛‌ 1379
بازی در سریال"دولت عشق" به کارگردانی"بهمنی"؛ ‌شبکه 2؛‌ 1380
بازی در سریال"روایت" به کارگردانی"احمدی"؛ شبکه 5؛ 1382
بازی در سریال"سرود خاک" به کارگردانی"جواد مزدآبادی"؛ شبکه 5؛ 1383
بازی در سریال"کمکم کن" به کارگردانی"قاسم جعفری"؛ شبکه 3؛ 1383
بازی در سریال"سایه آفتاب" به کارگردانی"رضا آهنج"؛ شبکه 3؛ 1383
بازی در سریال"قصه تاریخ" به کارگردانی"کاظم بلوچی"؛ شبکه 2؛ 1383
بازی در سریال"جزیره ایکس" به کارگردانی"جواد مزدآبادی"؛ شبکه 3؛ 1384
بازی در سریال"غریبانه" به کارگردانی"قاسم جعفری"؛ شبکه 5؛ 1384
بازی در سریال"پول کثیف" به کارگردانی"جواد افشار"؛ شبکه 3؛ 1384
بازی در برنامه تلویزیونی"جشن رمضان‌"؛ شبکه 5؛ 1384
بازی در سریال"قدرت عشق" به کارگردانی"علی رامشه"؛ شبکه 3؛ 1384
بازی در سریال"حدیث بیداری" به کارگردانی"جواد مزدآبادی"؛ شبکه 2؛ 1384
بازی در سریال "مختارنامه" به کارگردانی داوود میر باقری در سال 1388(شبکه یک سیما)
بازی در سریال "دارا و ندار" به کارگردانی  مسعود ده نمکی در سال 1389(شبکه پنجم سیما)
بازی در سریال "موج و صخره" به کارگردانی مجید صالحی در سال 1390(شبکه پنجم سیما)
بازی در سریال "بیدار باش" به کارگردانی "احمد کاوری" سال 1391(شبکه یک سیما)
نویسنده و کارگردان و بازیگر:
نویسنده و کارگردان و بازیگر در سریال "تکیه بچه های محله ما" سال 1390(شبکه دوم سیما)
کارگردان و بازی:
بازی و کارگردانی در سریال"شهر باران‌"؛ شبکه 2؛ 1382
فیلم سینمایی و تله فیلم
نویسنده و کارگردان و بازیگر:

نویسنده و کارگردان و بازیگر تله فیلم "دوئت" سال 1382(شبکه یک سیما)
نویسنده و کارگردان و بازیگر تله فیلم " نشانی سوم" سال 1389(شبکه سوم سیما)
نویسنده و کارگردان و بازیگر فیلم سینمایی "اختاپوس(دفتر اول : آهوی پیشونی سفید)" سال 1390
بازی:
بازی در فیلم سینمایی"پرواز در شب" به کارگردانی"ملاقلی‌پور"؛‌ 1365
بازی در فیلم سینمایی"انسان و اسلحه" به کارگردانی"راعی"؛‌ 1366
بازی در فیلم سینمایی"افق" به کارگردانی"ملاقلی‌پور"؛‌ 1367
بازی در فیلم سینمایی"سکوت" به کارگردانی"سجادی"؛‌ 1367
بازی در فیلم سینمایی"الماس بنفش" به کارگردانی"جامی"؛‌ 1368
بازی در فیلم سینمایی"چشم شیشه‌ای" به کارگردانی"جامی"؛‌ 1368
بازی در فیلم سینمایی"تعقیب سایه‌ها" به کارگردانی"شاه‌حاتمی"؛‌ 1368
بازی در فیلم سینمایی"سجاده آتش" به کارگردانی"جمال شورجه"؛‌ 1370
بازی در فیلم سینمایی"حماسه مجنون" به کارگردانی"جمال شورجه"؛‌ 1371
بازی در فیلم سینمایی"آخرین شناسایی" به کارگردانی"شاه حاتمی"؛‌ 1371
بازی در فیلم سینمایی"سرعت" به کارگردانی"لطیفی"؛‌ 1374
بازی در فیلم سینمایی"لاک‌پشت" به کارگردانی"شاه‌حاتمی"؛‌ 1375
بازی در فیلم سینمایی"پرواز روح" به کارگردانی"جامی"؛‌ 1375
بازی در فیلم سینمایی"یاس‌های وحشی" به کارگردانی"محسنی‌نسب"؛‌ 1375
بازی در فیلم سینمایی"زندگی راز هستی‌"؛ شبکه 2؛‌ 1380
بازی در فیلم سینمایی"عروس کوهستان" به کارگردانی"محمد مهدوی"‌؛ 1383
بازی در فیلم سینمایی"بام خوش بختی" به کارگردانی"نادر سامانیان"؛ شبکه جام جم؛ 1383
بازی در فیلم سینمایی"راه طی شده" به کارگردانی"عباس رافعی"؛ شبکه 1؛ 1383
بازی در فیلم سینمایی"اخراجی ها" به کارگردانی مسعود ده نمکی در سال 1385
بازی در فیلم سینمایی "پسر تهرونی" به کارگردانی کاظم راست گفتار در سال 1387
بازی در فیلم سینمایی "اخراجی ها 2" به کارگردانی مسعود ده نمکی در سال 1387
بازی در فیلم سینمایی "فوتبالی ها" به کارگردانی عباس خواجه وند در سال 1389
بازی در فیلم سینمایی "اخراجی ها3" به کارگردانی مسعود ده نمکی در سال 1390
نویسنده کتاب:
نویسنده کتاب"پرواز"؛ انتشارات ستاد اقامه نماز؛ 1373
نویسنده کتاب"یک صبح پر ماجرا"؛ انتشارات ستاد اقامه نماز؛ 1375www.javadhashemi.com
info@javadhashemi.com

به روز شده: 1391/10/2