در حال بارگذاری ...

مرحوم نادعلی همدانی

تولد  :
تخصص :
تحصیلات :
اجراها : نویسنده رمان"ولگرد"؛ دو چاپ انتشارات علی اکبر علمی؛ سال(؟) نویسنده‌ مجموعه داستان‌"هذیان زندگـــــــــی"؛ ناشر مؤلف؛ سال(؟) نویسنده بیوگرافی رمانس"پدرم ستارخـــــان"؛ دو چاپ انتشارات اشرفی؛ سال(؟) نویسنده رمان تاریخی"زیبای سرخ پوش"؛ ‌نشر بامداد؛ سال(؟) نویسنده رمان تاریخی"حماسه بابک خرمدین"؛ چاپ‌های متعدد نشر بامداد؛ سال(؟) نویسنده رمان تاریخی"بابک، عشق، حماسه"؛ نشر نگاه؛ سال(؟) نویسنده رمان تاریخی"پریسا"؛ ‌نشر معرفت؛ سال(؟) نویسنده رمان تاریخی"سوگند"؛ نشر بامداد؛ سال(؟) نویسنده تحقیق"مدرس، سی سال شهادت"؛ نشر بامداد؛ سال(؟) نویسنده رمان تاریخی"‌فرشته ساوالان‌"؛ نشر فرشاد؛ سال(؟) نویسنده مجموعه داستان"قصه‌های زادگاهم"؛ نشر فرشاد؛ سال(؟) نویسنده مجموعه قصه‌های تاریخی"پیشگامان استقلال ایران"؛ نشر نگاه؛ سال(؟) نویسنده رمان"درد عشقی که مپرس"؛ نشر البرز؛ سال(؟) نویسنده داستان رمان تاریخی"شاه و پری"؛ نشر البرز؛ سال(؟) نویسنده رمان حماسی ـ مردمی"قوچاق نبی‌"؛ نشر شیخ صفی‌الدین- اردبیل؛ سال(؟) ‌‌‌‌ نویسنده کتاب بر مبنای شاهنامه(برای نوجوانان)"زال و رودابه"؛ نشر بامداد؛ سال(؟) نویسنده کتاب بر مبنای شاهنامه(برای نوجوانان)"فریدون و ضحاک"؛ نشر بامداد؛ سال(؟) نویسنده کتاب بر مبنای شاهنامه(برای نوجوانان)"رستم و سهراب"؛ نشر بامداد؛ سال(؟) نویسنده کتاب بر مبنای شاهنامه(برای نوجوانان)"بیژن و منیژه"؛ ‌‌نشر بامداد؛ سال(؟) نویسنده کتاب بر مبنای شاهنامه(برای نوجوانان) به صورت رمان"تهمینه"؛ نشرالبرز؛ سال(؟) نویسنده کتاب بر مبنای شاهنامه(برای نوجوانان)"سودابه"؛ (دردست نگارش)‌؛ سال(؟) ‌ نویسنده فیلمنامه حماسه(برمبنای قصه‌ای از غسان کنفانی)‌"رام الله" به کارگردانی"؟"؛ ‌تهیه و فیلمبرداری برای تلویزیون؛ سال(؟) ‌نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردانی تله تئاتر‌"شب‌های خشم"(برمبنای نمایشنامه‌ای از آرمان‌ سالاکرو)؛ سال(؟) ‌نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردانی تله تئاتر‌"تفنگ و شاخه زیتون" (کمدی سیاسی)‌؛ سال(؟) ‌نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردانی تله تئاتر‌"سمیرا‌"؛ سال(؟) ‌نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردانی تله تئاتر‌"بازگشت"؛ سال(؟) ‌نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردانی تله تئاتر‌"نستوه ‌(زندگی شهید مدرس - دردوقسمت) "؛ سال(؟) ‌نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردانی تله تئاتر‌"گتـــــو"‌(درباره کشتار یهودیان در آلمان زمان هیتلر - دردوقسمت)‌"؛ سال(؟) ‌نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردانی تله تئاتر‌"‌نوکر‌ها و ارباب‌ها" (برداشتی آزاد از نیرنگهی اسکاپن مولیر)‌"؛ سال(؟)‌‌ ‌‌‌‌‌‌ محقق برنامه‌ تلویزیونی"طلوع در نوفل لو شاتو" ‌(درباره بازگشت امام خمینی به ایران)‌"؛ سال(؟)‌‌ محقق برنامه‌ تلویزیونی"دنیای کتاب" (13برنامه)؛ سال(؟)‌‌ محقق برنامه‌ تلویزیونی"پیدایش صهیونیسم"(16برنامه)‌‌‌؛ سال(؟)‌‌ ‌‌‌ ترجمه کتاب"‌کاخ تنهائی‌" نویسنده"ثریا اسفندیاری بختیاری"؛ 9چاپ‌، نشرنو؛ سال(؟)‌‌ ترجمه کتاب"کاترین کبیر‌" نویسنده"از هانری تروایا"؛ دوچاپ، نشرنو و نشرنگاه‌؛ سال(؟)‌‌ ترجمه کتاب"داستان قاجار" نویسنده"از شاهزاده علی قاجار"؛ ‌‌نشرنو؛ سال(؟)‌‌ ترجمه کتاب"زولا" نویسنده"از هانری تروایا"‌؛ نشر البرز؛ سال(؟)‌‌ ترجمه کتاب"لاسکارینا بوبولینا" نویسنده"از میشل دگرس"؛ ‌‌نشر البرز؛ سال(؟)‌‌ ترجمه کتاب"‌ابوالهول یخ‌ها" نویسنده"از ژول ورن"؛ ‌‌نشرمرکز؛ سال(؟)‌‌ ‌ ترجمه کتاب"تلفنی‌ها" نویسنده"از آرتور کستلر"؛ ‌نشرنو؛ سال(؟)‌‌ ‌ ترجمه نمایشنامه"نیرنگ‌های اسکاپن" نوشته"مولیر"؛ انتشارات سروش؛ سال(؟) ترجمه نمایشنامه"ماجراهای جاویدان تئاتر" نوشته"از گی لکلرک – کریستف دسولیر"؛ ‌نشر قطره؛ سال(؟) ترجمه نمایشنامه"هنر نمایشنامه‌نویسی جنگ" نوشته"از داوید لسکو"؛ ‌نشر قطره؛ سال(؟) ترجمه نمایشنامه"تئاتر پست-دراماتیک" نوشته"از هانس تیس له من"؛ ‌نشر قطره؛ سال(؟) ترجمه نمایشنامه"درام و تراژدی" نوشته"از ژان ماری توماسو"؛ (در دست انتشار) ‌نشر قطره؛ سال(؟) ترجمه بخشی از آثار تئاتری مجموعه شش جلدی"‌فرهنگ آثار"؛‌‌ انتشارات سروش؛ سال(؟) ‌ ترجمه نمایشنامه‌‌ کوتاه"میموزا‌های الجزایر" نوشته"ریشاردمارسی"؛ نشرتجربه؛ سال(؟) ترجمه نمایشنامه‌‌ کوتاه"رئیس مگس‌ها" نوشته"‌ژاکی ویالون"؛‌ نشر تجربه؛ سال(؟) ترجمه نمایشنامه‌‌ کوتاه"تاریخ‌" نوشته"‌فیلیپ مینیانا"؛ نشر تجربه؛ سال(؟) ‌ نویسنده"فرهنگ شخصیت‌های تاریخی"؛‌‌ ‌نشر فرهنگ نو"؛ سال(؟) ‌ سردبیری نشریه‌"تماشا"؛ تلویزیون ملی به سردبیری"رضا قطبی"؛ سال(؟) صاحب امتیاز وسردبیر و انتشار دو هفته نامه"تماشاخانه"؛ 7 شماره؛ سال(؟) صاحب امتیاز و سردبیر و انتشار ماهنامه"تماشای زندگی"؛ 37 شماره به مدت 4 سال‌؛ سال(؟) فوت:4/12/1387 (5/12/1387)