در حال بارگذاری ...

سمیه گلباز

تولد  : 1359 تهران
تخصص : کارگردان، طراح، عروسک ساز، عروسک گردان، طراح پوستر و بروشور
تحصیلات : کارشناسی نمایش عروسکی از دانشگاه سوره 1383
اجراها : عروسک‌ساز و عروسک‌گردان نمایش عروسکی"ماهی بزرگ تنها" به کارگردانی"فرناز بهزادی"؛ جشنواره بین المللی عروسکی، تهران، اجرا عموم تالار فردوسی؛ 1387 عروسک ساز نمایش"عروسکی ماکاندو" ‌به کارگردانی"آزاده انصاری"؛ جشنواره بین‌المللی عروسکی، تئاترشهر، تالار(؟)؛ 1387 عروسک‌گردان نمایش"عروسکی مثل‌های عروسکی" ‌‌به کارگردانی"فرناز بهزادی" تالار سنگلج؛ 1387- فرهنگسرای بانو؛ 1387 کارگردانی نمایش عروسکی"دخترک و کوزه" نوشته(؟)؛ جشنواره بین المللی عروسکی، تهران، تالار(؟)؛ 1387 کارگردانی نمایش"خارج از نوبت" نوشته(؟)؛ جشنواره دانش آموزی، شهر(؟)،تالار(؟)، برگزیده نخست منطقه‌ای؛ 1387 کارگردانی نمایش"آینه در آینه" نوشته(؟)؛ جشنواره دانش آموزی، شهر(؟)، تالار(؟)، برگزیده نخست منطقه‌ای؛ سال(؟) کارگردانی مشترک در نمایش عروسکی"بچه خرگوش‌ها"؛ فرهنگسرای توچال؛ 1385 کارگردانی مشترک نمایش عروسکی"این خونه مال کیه" نوشته(؟)، فرهنگسرای توچال؛ 1385 کارگردانی مشترک نمایش عروسکی داستان جنگل" (؟)، فرهنگسرای توچال؛ 1385 کارگردانی مشترک نمایش عروسکی"دروغ جنگل" (؟)، فرهنگسرای توچال؛ 1385 کارگردانی، طراحی و ساخت عروسک نمایش عروسکی"ماهی کوچولو"؛ تک اجرا، کانون پرورش فکری کودکان؛ سال(؟) کارگردانی هنری مجموعه"نمایش‌های خلاق عروسکی"؛ فرهنگسرای انقلاب و ... ؛ سال(؟) طراحی و اجرای برنامه در جشنواره عروسکی با دور ریختنی‌ها، فرهنگسرای تهران؛ 1386


عضو انجمن نمایشگران عروسکی تدریس نمایش خلاق، مدرسه راهنمایی نور؛ 1383-1382 تدریس هنر خلاق دبستان سجادیه؛ 1383 تدریس هنر خلاق دبستان پسرانه محراب؛ 1383 تدریس نمایش خلاق هنرستان زینبیه؛ 1387-1386 تدریس نمایش خلاق دبیرستان ریحانه النبی؛ 1386-1387 عروسک‌سازی در جشنواره پلیس؛ 1386 دارای گواهی فعالیت از سازمان هنرهای تجسمی در زمینه گرافیک، نقاشی و حجم Dafine_art_group@yahoo.com (18/12/1387)