در حال بارگذاری ...

مهرداد رایانی مخصوص

تولد  : 2/3/1349 ـ تهران
تخصص : نویسندگی و کارگردانی
تحصیلات : کارشناسی تئاتر با گرایش ادبیات نمایشی از دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکز ـ 1375 کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر از دانشگاه تربیت مدرس ـ 1378 دکترا از دانشگاه منچستر انگلستان – رشته‌ی مطالعات تئاتر ـ 1392
اجراها : بازیگری در نمایش‌های "رنج و گنج" (1359)، "شهادت تزریق خون در پیکر اجتماع" (1360)، "رنج و گنج" (1361)، "چهارسو در انتظار" (1361)، "پسر سبزی فروش" (1362)، "صف" (1362)، “بهلول عاقل” (1363)، "فجر خونین" (1363)، "رادیو عراق" (1364)، "محله" (1365)، "بهلول و صراف" (1365)، "مأموریت یک سرباز" (1370)، "خرمشهر خرمشهر" (1370)، "چهار صندوق" (1373، )، "بچه نخاله" (1373)، "گیلگمش" (1373)، "مردی که گلی به دهان داشت" (1373). کارگردان نمایش "کاغذ لبو"، نوشته ی "بیژن پورغلام"؛ اجراهای متعدد از سال 1368 تا 1370؛ کارگردانی نمایش "قربانی"، نوشته ی "سید جواد هاشمی"؛ کانون فرهنگی تربیتی حُرّ (پاییز و زمستان ـ30 اجرا) و جشنواره‌ی تئاتر کانون های تهران ـ (2 اجرا) ـ 1372؛ کارگردان نمایش "صبور"؛ جشنواره‌ی تئاتر کانون های فرهنگی تربیتی تهران ـ 1373؛ نویسنده و بازیگر نمایش "عزیزمایی" به کارگردانی "کیومرث مرادی"؛ دومین جشنواره‌ی سراسری تئاتر دفاع مقدس ـ یزد (2 اجرا) ـ 1374؛ کارگردان نمایش "مظلوم اول"؛ کانون فرهنگی تربیتی حُرّ (زمستان ـ یک ماه) ـ 1374؛ کارگردانی مشترکِ نمایش "دغدغه‌های پرچین چهار زبل و رمز و رازهای دور و دراز نیمه شب"؛ پانزدهمین جشنواره‌ی سراسری تئاتر فجر (تالار مولوی ـ 2 اجرا) ـ 1375؛ کارگردان مشترک نمایش "حکایت مطربان این دیار"؛ پانزدهمین جشنواره‌ی سراسری تئاتر فجر (فرهنگسرای نیاوران ـ 2 اجرا) ـ 1375؛ نویسنده و کارگردان نمایش خیابانی "شش تابلو"؛ فضای باز و پارک های مناطق گوناگون تهران (تابستان و پاییز ـ 100 اجرا) ـ 1376؛ نویسنده و کارگردان نمایش خیابانی "روزنامه"؛ چهارمین جشنواره‌ی تئاتر خیابانی (حاشیه‌ی شانزدهمین جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر فجر، فضای باز ـ 20 اجرا) ـ 1376؛ نویسنده و کارگردان نمایش عروسکی و خیابانی "سیگار"؛ هفتمین جشنواره‌ی بین‌المللی نمایش عروسکی تهران (فضای باز ـ 10 اجرا) ـ 1377؛ نویسنده و کارگردان نمایش "عزیزمایی"؛ تالار کوچک مجموعه‌ی تئاترشهر (مهر و آبان ـ یک ماه) ـ 1377؛ نویسنده و کارگردان نمایش خیابانی "قتل"؛ پنجمین جشنواره‌ی تئاتر خیابانی (حاشیه ی هفدهمین جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر فجر ـ فضای باز ـ 15 اجرا) ـ 1377؛ نویسنده، کارگردان و بازیگر نمایش "خشم و هیاهو"؛ هیجدهمین جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر فجر (تالار سایه ـ 2 اجرا) ـ 1378 و تالار سایه‌ی مجموعه‌ی تئاترشهر (خرداد و تیر ماه ـ یک ماه) ـ 1379؛ نویسنده و کارگردان نمایش خیابانی "کار کی بهتره؟"؛ ششمین جشنواره‌ی تئاتر خیابانی (حاشیه ی هیجدهمین جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر فجر ـ فضای باز ـ 15 اجرا) ـ 1378؛ کارگردان نمایش "زنگ و زنگار"، نوشته "مهدی پور رضاییان"؛ تماشاخانه ی مهر (اسفند ماه ـ 2 اجرا) ـ 1381؛ نویسنده و کارگردان نمایش "هزاردستان"؛ تالار سایه‌ی مجموعه‌ی تئاترشهر (خرداد و تیر ماه ـ یک ماه) ـ 1382؛ کارگردان نمایش "سه خانه‌ی کوچک"، نوشته "مهدی پوررضاییان"؛ بیست و دومین جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر فجر (تالار سایه ـ 2 اجرا) ـ 1382 و تالار سایه‌ی مجموعه‌ی تئاترشهر (آبان و آذر ماه) - 1383 و (اسفند ماه ـ اولین همایش آیین های عاشورایی ـ 15 اجرا) ـ 1383؛ دراماتورژ و کارگردان نمایش "خانم سرگرد باربارا"، نوشته "جرج برنارد شاو"؛ بیست و سومین جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر فجر (تالار قشقایی ـ 2 اجرا) ـ 1383 و تالار قشقایی مجموعه‌ی تئاترشهر (فروردین و اردیبهشت ماه ـ یک ماه) ـ 1384؛ نویسنده و کارگردانی مشترک نمایش "روایت روزی سرد" (تب سرخ)؛ تالار شهید آوینی فرهنگسرای بهمن ـ ( تیر ماه ـ یک ماه) ـ 1384؛ نویسنده و کارگردان نمایش "آنکه گفت آری، آنکه گفت نه"؛ تالار سایه‌ی مجموعه‌ی تئاترشهر (بهمن ماه ـ 20 اجرا)- 1385 و بیست و پنجمین جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر فجر (دو اجرا) 1385؛ نویسنده و کارگردان نمایش "آدم آدم است"؛ تالارقشقایی مجموعه‌ی تئاترشهر (مهر ماه ـ 24 اجرا)- 1389؛ نویسنده و کارگردان نمایش "خشم و هیاهو"؛ مارتین هریسون، منچستر (بهمن ماه ـ دو اجرا) 1391 و تالار شماره 2 مجموعه‌ی تئاتر شهرزاد (دی و بهمن ماه ـ 36 اجرا)- 1396؛


مهرداد رایانی مخصوص

متولد: 2/3/1349 – تهران

 

 • مدارک تحصیلی و دانشگاهی
 • کارشناسی تئاتر با گرایش ادبیات نمایشی از دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکز ـ 1375
 • کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر از دانشگاه تربیت مدرس ـ 1378
 • دکترا از دانشگاه منچستر انگلستان – رشته‌ی مطالعات تئاتر ـ  1392

 

 • فعالیت‌های صحنه‌ای تئاتر
 • بازیگری در نمایش‌های "رنج و گنج"  (1359)، "شهادت تزریق خون در پیکر اجتماع" (1360)، "رنج و گنج" (1361)، "چهارسو در انتظار" (1361)، "پسر سبزی فروش" (1362)، "صف" (1362)، “بهلول عاقل” (1363)، "فجر خونین" (1363)، "رادیو عراق" (1364)، "محله" (1365)، "بهلول و صراف" (1365)، "مأموریت یک سرباز" (1370)، "خرمشهر خرمشهر" (1370)، "چهار صندوق" (1373، )، "بچه نخاله" (1373)، "گیلگمش" (1373)، "مردی که گلی به دهان داشت" (1373).
 • کارگردان نمایش "کاغذ لبو"، نوشته ی "بیژن پورغلام"؛ اجراهای متعدد از سال 1368 تا 1370؛
 • کارگردانی نمایش "قربانی"، نوشته ی "سید جواد هاشمی"؛ کانون فرهنگی تربیتی حُرّ (پاییز و زمستان ـ30 اجرا) و جشنواره‌ی تئاتر  کانون های تهران ـ (2 اجرا) ـ 1372؛
 • کارگردان نمایش "صبور"؛ جشنواره‌ی تئاتر  کانون های فرهنگی تربیتی تهران ـ 1373؛
 • نویسنده و بازیگر نمایش "عزیزمایی" به کارگردانی "کیومرث مرادی"؛ دومین جشنواره‌ی سراسری تئاتر دفاع مقدس ـ یزد (2 اجرا) ـ 1374؛
 • کارگردان نمایش "مظلوم اول"؛ کانون فرهنگی تربیتی حُرّ (زمستان ـ یک ماه) ـ 1374؛
 • کارگردانی مشترکِ نمایش "دغدغه‌های پرچین چهار زبل و رمز و رازهای دور و دراز نیمه شب"؛ پانزدهمین جشنواره‌ی سراسری تئاتر فجر (تالار مولوی ـ 2 اجرا) ـ 1375؛
 • کارگردان مشترک نمایش "حکایت مطربان این دیار"؛ پانزدهمین جشنواره‌ی سراسری  تئاتر فجر (فرهنگسرای نیاوران ـ 2 اجرا) ـ 1375؛
 • نویسنده و کارگردان نمایش خیابانی "شش تابلو"؛ فضای باز و پارک های مناطق گوناگون تهران (تابستان و پاییز ـ 100 اجرا) ـ 1376؛
 • نویسنده و کارگردان نمایش خیابانی "روزنامه"؛ چهارمین جشنواره‌ی تئاتر خیابانی (حاشیه‌ی شانزدهمین جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر فجر، فضای باز ـ 20 اجرا) ـ 1376؛
 • نویسنده و کارگردان نمایش عروسکی و خیابانی "سیگار"؛ هفتمین جشنواره‌ی بین‌المللی نمایش عروسکی تهران (فضای باز ـ 10 اجرا) ـ 1377؛
 • نویسنده و کارگردان نمایش "عزیزمایی"؛ تالار کوچک مجموعه‌ی تئاترشهر (مهر و آبان ـ یک ماه) ـ 1377؛
 • نویسنده و کارگردان نمایش خیابانی "قتل"؛ پنجمین جشنواره‌ی تئاتر  خیابانی (حاشیه ی هفدهمین جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر فجر ـ فضای باز ـ 15 اجرا) ـ 1377؛
 • نویسنده، کارگردان و بازیگر نمایش "خشم و هیاهو"؛ هیجدهمین جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر فجر (تالار سایه ـ 2 اجرا) ـ 1378 و تالار سایه‌ی مجموعه‌ی تئاترشهر (خرداد و تیر ماه ـ یک ماه) ـ 1379؛
 • نویسنده و کارگردان نمایش خیابانی "کار کی بهتره؟"؛ ششمین جشنواره‌ی تئاتر خیابانی (حاشیه ی هیجدهمین جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر فجر ـ فضای باز ـ 15 اجرا) ـ 1378؛
 • کارگردان نمایش "زنگ و زنگار"، نوشته "مهدی پور رضاییان"؛ تماشاخانه ی مهر (اسفند ماه ـ 2 اجرا) ـ 1381؛
 • نویسنده و کارگردان نمایش "هزاردستان"؛ تالار سایه‌ی مجموعه‌ی تئاترشهر (خرداد و تیر ماه ـ یک ماه) ـ 1382؛
 • کارگردان نمایش "سه خانه‌ی کوچک"، نوشته "مهدی پوررضاییان"؛ بیست و دومین جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر فجر (تالار سایه ـ 2 اجرا) ـ 1382 و تالار سایه‌ی مجموعه‌ی تئاترشهر (آبان و آذر ماه) - 1383 و (اسفند ماه ـ اولین همایش آیین های عاشورایی ـ 15 اجرا) ـ 1383؛
 • دراماتورژ و کارگردان نمایش "خانم سرگرد باربارا"، نوشته "جرج برنارد شاو"؛ بیست و سومین جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر فجر (تالار قشقایی ـ 2 اجرا) ـ 1383 و تالار قشقایی مجموعه‌ی تئاترشهر (فروردین و اردیبهشت ماه ـ یک ماه) ـ 1384؛
 • نویسنده و کارگردانی مشترک نمایش "روایت روزی سرد" (تب سرخ)؛ تالار شهید آوینی فرهنگسرای بهمن ـ ( تیر ماه ـ یک ماه) ـ 1384؛
 • نویسنده و کارگردان نمایش "آنکه گفت آری، آنکه گفت نه"؛ تالار سایه‌ی مجموعه‌ی تئاترشهر (بهمن ماه ـ 20 اجرا)- 1385 و بیست و پنجمین جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر فجر (دو اجرا) 1385؛
 • نویسنده  و کارگردان نمایش "آدم آدم است"؛ تالارقشقایی مجموعه‌ی تئاترشهر (مهر ماه ـ 24 اجرا)- 1389؛
 • نویسنده و کارگردان نمایش "خشم و هیاهو"؛ مارتین هریسون، منچستر (بهمن ماه ـ دو اجرا) 1391 و تالار شماره 2 مجموعه‌ی تئاتر شهرزاد (دی و بهمن ماه ـ 36 اجرا)- 1396؛

 

 • فعالیت های غیر صحنه ای در تئاتر
 • سخنرانی در مرکز تئاتر ارتش – عنوان: "تئاتر دینی" ـ تالار پرواز ـ 24/4/1380؛
 • دبیر و مسئول برگزاری سمینار آسیب‌شناسی تئاتر دفاع مقدس – دهمین جشنواره‌ی سراسری تئاتر دفاع مقدس- اهواز ـ شهریور و مهر ماه 1382؛
 • دبیر نخستین جشنواره‌ی سراسری تئاتر ماه ـ حوزه ی هنری ـ 1382؛
 • عضو شورا و  هیات علمی سمینار پژوهشی تئاتر ملی ـ 1385؛
 • عضو هیات انتخاب دهمین دوره‌ی کتاب های چاپ شده در عرصه ی هنر دفاع مقدس- بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس- مرداد و شهریور ماه 1385؛
 • قائم‌مقام دبیر و عضو هیات علمی سمینار بین‌المللی نمایش و دین ـ 1385؛
 • سخنرانی دراولین نشست علمی ، پژوهشی تئاتر پلیس –  عنوان: "درام پلیسی" - دانشگاه تهران ـ اسفند ماه 1385؛
 • عضو شورا و هیأت علمی سمینار "تئاتر و مخاطب" ـ 1386؛
 • عضو شورا و هیأت علمی سمینار بین‌المللی "تئاتر معاصر، نقدمعاصر" ـ خانه ی هنرمندان ایران ـ بهمن ماه 1386؛
 • دبیر و عضو هیأت علمی سمینار "تئاتر خصوصی در ایران" ـ دی و بهمن ماه 1387؛
 • دبیر سمینار بین‌المللی تئاتر و ظرفیت‌های غیر دولتی – اسفند ماه 1395؛
 • عضو هیات علمی سمینار و انتخابِ مقالاتِ هیجدهمین جشنواره‌ی آیینی سنتی - بهمن ماه 1396؛
 • عضو هیات‌های داوری، انتخاب متون، انتخاب اجرا، منتقد و عضو کمیته‌ی نقد و بررسی، عضو شوراهای برگزاری و سیاستگذاری در جشنواره‌های گوناگون تئاتر کشور همچون فجر، عروسکی، دفاع مقدس، ماه، ایثار، بسیج و... ؛

 

 • حضورهای بین‌المللی
 • دوره‌ی  آموزشی و سمینار کانون ملی منتقدان تئاتر جهان ـ کشور جمهوری چک، شهر پلزن 1376؛
 • نویسنده، بازیگر و کارگردان نمایش "خشم و هیاهو"؛ اجرا: کشور ایتالیا، شهر پارما  –  1379؛
 • دوره‌ی آموزشی و سمینار کانون ملی منتقدان تئاتر جهان ـ کشور اسلواکی، شهر نیترا – 1379؛
 • سرپرست سه گروه تئاتری اعزام شده به کشور هندوستان ـ جشنواره‌ی فرهنگ های جهان – 1381؛
 • نویسنده و کارگردان نمایش "سه خانه ی کوچک"؛ اجرا: کشور روسیه، شهر سن پیترزبورگ - جشنواره‌ی New      Drama – 1383؛
 • سرپرست گره‌ تئاتر اعزامی به کشور آلمان در تئاتر روهر (نمایش اترار نامه) – 1385؛
 • نماینده منتقدان تئاتر ایران در جلسات آموزشی و سمینار کانون و پنجاهمین سالگرد تاسیس کانون جهانی ـ کره جنوبی –  1385؛
 • نماینده منتقدان تئاتر ایران در مراسم اعلامِ برگزیدگانِ دوازدهمین دوره‌ی تئاتر اروپا (یونان) و سمینار کانون ملی منتقدان تئاتر جهان و انتخابات کانون جهانی (بلغارستان) – 1387؛
 • سرپرست شش گروه تئاتر اعزامی به کشور آلمان در تئاتر روهر– 1387؛
 • عضو هیات اعزامی به جشنواره‌ی تئاتر ادینبورگ ـ انگلستان در سال‌های 1387، 1389 و 1394؛
 • سخنرانی در سمینار بین‌المللی تئاتر باکو – عنوان: تاثیرات چند فرهنگی بر آثار روبرت لی‌پاج – 1395 ؛
 • سخنرانی در بازار بین‌المللی هنرهای نمایشی کره جنوبی/ سئول –عنوان: ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بین‌المللی تئاتر ایران –1395؛
 • حضور در اجلاسِ دوسالانه‌ی مرکز بین‌المللی تئاتر ITI به عنوان نماینده‌ی شعبه‌ی ایران– اسپانیا – 1396؛
 • سخنرانی در جشنواره تئاتر درام نو در کشور اسلواکی – عنوان: کاربردهای تئاتر ایران در کاهش بحران – 1397.

 

 • فعالیت و مسئولیت‌های مطبوعاتی و نشر
 • منتقد و مسئول صفحه تئاتر مجله‌ی اطلاعات هفتگی – 1371؛
 • مدیر مسئول نشر نمایش ـ اسفند ماه 1384؛
 • عضو شورای سردبیری و هیات علمی مجله ی نمایش ـ اسفند ماه 1388؛
 • عضو شورای هیات علمی و انتخاب در فصلنامه‌ی علمی پژوهشی تئاتر ـ اردیبهشت ماه 1394 (ادامه دارد)؛
 • عضو شورای انتخاب در فصلنامه‌ی علمی پژوهشی هنرهای نمایشی و موسیقی ـ اردیبهشت ماه 1394 (ادامه دارد)؛
 • عضو هیات داوران کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در سال‌های 1393، 1394، 1395 و 1396 در بخش تئاتر؛
 • سردبیر، مسئول بولتن و خبرنامه، منتقد، خبرنگار یا دبیر گروه فرهنگی در مجلات و جشنواره‌های مختلف همچون فتح، معراج، دانشجویان، فجر، عروسکی و...
 •  
 • مسئولیت‌ و فعالیت‌های دانشگاهی و آموزشی
 • مدرس تئاتر و عضو هیات علمی گروه نمایش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز؛
 • طراح سوالات کنکور در سال‌های مختلف برای دانشگاه آزاد اسلامی و سراسری در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد؛
 • عضو شورا و هیأت ممتحنه‌ی داوطلبان ورود به دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه سوره و دانشگاه تهران.

 

 • مسئولیت‌ و عضویت‌ها‌
 • مسئول قسمت تئاتر آموزش و پرورش منطقه 11 تهران - 1367 تا پاییز 1368؛
 • مسئول هنری آموزش و پرورش منطقه 11 تهران ـ 1370 تا تابستان 1373؛
 • عضویت در کانون ملی منتقدان تئاتر جمهوری اسلامی ایران IAIC  ـ 1372 (ادامه دارد )؛
 • مسئول بخش هنری مجتمع هنر و ادبیات موسسه فرهنگی هنری رزمندگان اسلام ـ 1373 تا تابستان 1375 و سپس انتقال به روزنامه ی جوان به عنوان دبیر سرویس فرهنگ وهنر ـ 1377 تا تابستان 1382؛
 • عضو هیات موسس و سپس عضو هیات مدیره‌ی کانون ملی منتقدان تئاتر جمهوری اسلامی ایران در چند دوره؛
 • عضو شورای مرکزی انجمن نویسندگان و منتقدان هنرهای نمایشی (دفتر پژوهش های هنرهای نمایشی سوره) زیر نظر مرکز تئاتر حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی ـ 1376 تا اوایل 1377؛
 • عضو و رییس شورای تخصصی کانون نمایشنامه نویسان تئاتر دفاع مقدس، وابسته به انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس ـ اردیبهشت 1384؛
 • مدیر دفتر پژوهش و انتشارات اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ آذر 1384؛
 • رییس شورای پژوهشی اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ آبان 1384؛
 • عضو شورای پژوهشی اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ فروردین 1386؛
 • عضو شورای طرح و برنامه‌ی شبکه‌ی چهار سیمای جمهوری اسلامی ایران ـ اردیبهشت ماه 1386؛
 • قائم‌مقام گروه ادب و هنر شبکه‌ی چهار سیمای جمهوری اسلامی ایران ـ اردیبهشت ماه 1386؛
 • رییس مجموعه‌ی تئاترشهر ـ خردادماه  1386؛
 • عضو شورای ساخت و تولید نمایش اداره کل هنرهای نمایشی ـ خردادماه 1386؛
 • مشاور امور بین الملل بنیاد فرهنگی رودکی ـ فروردین ماه 1389؛
 • منشی و مسئول امور بین‌الملل مرکز بین‌المللی تئاتر ایران ITI – خرداد 1394؛
 • مشاور مدیر گروه فیلم و مجموعه‌های تلویزیونی شبکه اول سیما – آبان‌ماه 1392؛
 • مدیر امور بین‌الملل اداره کل هنرهای نمایشی – خرداد ماه 1394؛
 • عضو شورای تئاتر بنیاد حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس – 1395؛
 • عضو شورای پژوهشی انجمن تئاتر انقلاب و تئاتر دفاع مقدس – 1396.

 

 • جوایز و قدردانی‌ها
 • قدردانی و جایزه‌ی ویژه از نخستین جشنواره‌ی سراسری تئاتر فجر به عنوان بازیگر نوجوان در نمایش "چهارسو در انتظار" نوشته و کار "علی اکبر قاضی نظام" ـ 1361؛
 • مربی نمونه ی تئاتر در جشنواره‌ی تئاتر آموزش و پرورش استان تهران ـ 1368؛
 • رتبه‌ی نخست کارگردانی در جشنواره‌ی تئاتر کانون های فرهنگی تربیتی تهران با نمایش "قربانی" ـ 1372؛
 • رتبه‌ی نخست کارگردانی در جشنواره‌ی تئاتر کانون های فرهنگی تربیتی تهران با نمایش "صبور" ـ 1373؛
 • رتبه‌ی نخست نویسندگی در جشنواره‌ی تئاتر کانون های فرهنگی تربیتی تهران برای نگارش نمایشنامه‌ی "صبور" ـ 1373؛
 • رتبه‌ی دوم کارگردانی از جشنواره‌ی تئاتر خیابانی فجر با نمایش "روزنامه" ـ 1376؛
 • رتبه‌ی نخست بهترین ایده از جشنواره‌ی تئاتر خیابانی فجر با نمایش "روزنامه" ـ 1376؛
 • رتبه‌ی دوم کارگردانی از هیجدهمین جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر فجر با نمایش "خشم و هیاهو" ـ 1378؛
 • رتبه‌ی نخست بهترین ایده ازجشنواره‌ی تئاتر خیابانی فجر با نمایش "کار کی بهتره؟" ـ 1378؛
 • رتبه‌ی دوم کارگردانی ازجشنواره‌ی تئاتر خیابانی فجر با نمایش "کار کی بهتره؟" ـ 1378؛
 • رتبه‌ی نخست نویسندگی در بخش تله تئاتر هفتمین جشنواره‌ی سراسری تئاتر دفاع مقدس با تله تئاتر "عزیزمایی" – 1379؛
 • رتبه‌ی نخست بهترین نمایشنامه چاپ شده از دومین جشنواره‌ی فرهنگی هنری مهر با نمایشنامه "دغدغه‌های پرچین چهار زبر و رمز و رازهای دور و دراز نیمه شب" ـ 1380؛
 • رتبه‌ی نخست نمایشنامه نویسی از جشنواره‌ی تئاتر رویش با نمایشنامه‌ی "کفتر به توان 2" ـ 1380؛
 • منتقد برگزیده ی نقد تئاتر از سوی کانون ملی منتقدان تئاتر جمهوری اسلامی ایران ـ 1380؛
 • رتبه‌ی دوم نمایشنامه‌نویسی از نخستین جشنواره‌ی تئاتر منطقه‌ای دفاع مقدس، تبریز ـ تیرماه ـ 1382؛
 • رتبه‌ی نخست کارگردانی هنری در بخش نمایش‌های  تلویزیونی بیست و هشتمین جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر فجر با تله تئاتر “دغدغه های پرچین چهار زبل و...” – 1388.

 

 • فعالیت‌های هنری در رادیو و تلویزیون
 • نگارش متنِ 10 قسمت از برنامه ی "انسان، تئاتر، زمان" - شبکه‌ی دو سیما 1378؛
 • کارگردانی و نویسندگی مشترک برنامه ترکیبی/نمایشی "جستجو" (26 قسمت) - شبکه‌ی 3 سیما 1380؛
 • نویسنده و کارگردانی 4 تله‌تئاتر با نام‌های عزیزمایی، دغدغه‌های پرچین چهار زبل، سکوت و پیچ تند – شبکه 4 سیما؛
 • کارگردانی مشترک مجموعه‌ی تلویزیونی کلبه‌ی سفید – 20 قسمت شبکه 2 سیما – سال 1379؛
 • نویسنده و منتقد در برنامه‌های تئاتری – شبکه‌های گوناگون 2، 3، و 4 سیما؛
 • ناظر کیفی 8 تله فیلم (تنهایی، فراموشی، جمعه روز دیگری است، گنجشک، نفر سوم، زنی از کوچه‌ی پشتی، روز هفدهم، با من حرف بزن) – شبکه‌ی 4 سیما؛
 • ناظر کیفی 10 تله‌تئاتر (همه‌ی فرزندان من، شام آخر، مهمانی درندگان، ملودی شهر بارانی، کنار شیر آتشنشانی، آدم خوابش می‌گیره، دل سگ، خرده جنایت‌های زن و شوهری، هنر)  – شبکه‌ی 4 سیما؛
 • ناظر کیفی 7 مجموعه‌ی تلویزیونی (پایتخت 3، معراجی‌ها، پایتخت 4، پرده‌نشین، مدینه، پازل و پشت بام) در شبکه‌ی یک سیما؛
 • کارشناس و منتقدِ ثابتِ بخشِ تئاتر در برنامه‌هایی همچون دو قدم مانده به صبح (1386 و 1387) و چشم شب روشن (1396 و 1397).

 

 • کتاب‌ها
 • صبور ـ جهاد دانشگاهی ـ اسفند ماه 1378 ]نمایشنامه[؛
 • عزیزمایی ـ نیستان ـ چاپ اول: بهار 1379 و چاپ دوم: 1382 ]نمایشنامه[؛
 • دغدغه‌های پرچین چهار زَبَر و رمز و رازهای دور و دراز نیمه شب ـ نیستان ـ چاپ اول: 1379 و چاپ دوم: 1382 ]نمایشنامه[؛
 • خشم و هیاهو ـ طرح روز ـ تابستان 1381 ]نمایشنامه[؛
 • شب نشینی در جهنم ـ طرح روز ـ تابستان 1381 ]نمایشنامه[؛
 • مرده شور ـ طرح روز ـ تابستان 1381 ]نمایشنامه[؛
 • نمایش و دین (مقالات و مجموعه‌ی پژوهش های تئاتردینی- 3 ) به همراه مجید سرسنگی و محمد رضا فرزاد- نشر نمایش- دی ماه 1386؛
 • مبانی نقد تئاتر- نشر قطره - شهریور ماه 1386 و چاپ دوم: 1395؛
 • تئاترخصوصی (مجموعه‌ی مقالاتِ سمینار تئاتر خصوصی در ایران) ـ نشرنمایش ـ شهریور ماه 1387؛
 • الو، سلام ـ نشر نمایش ـ مهرماه 1387 ]نمایشنامه[؛
 • آدم آدم است - نشر آرون- دی ماه 1389 ]نمایشنامه[؛
 • آنفلونزای خوکی- نشر آرون- دی ماه 1389 ]نمایشنامه[؛
 • فرزند انتظار- نشر رودکی - پاییز 1390 ]نمایشنامه[؛
 • پنج سال تئاتر فجر (مجموعه داده ها و تحلیل های پنج دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر) - جلد اول از مجموعه "تاریخچه جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر فجر" - انتشارات نمایش - بهمن 1391 (همراه با گروه نویسندگان به سرپرستی منوچهر اکبرلو)؛
 • کتاب اول تئاتر (زیر نظر مهرداد رایانی مخصوص و به کوشش مشهود محسنیان)  – نشر نمایش – پاییز 1395؛
 • من که دا نیستم – نشر سوره مهر – تابستان 1396 ]نمایشنامه[؛
 • سکوت – نشر هنر دفاع – زمستان 1396 ]نمایشنامه[؛
 • آنکه می‌رود؛ آنکه می‌ماند – نشر هنر دفاع – زمستان 1396 ]نمایشنامه[.

 

 • تألیف‌های هنری
 • نگارش داستان "پشت بام" ـ 1366
 • نگارش نمایشنامه‌ی "میم، شین، قاف" ـ تابستان 1370
 • نگارش نمایشنامه‌ی "دایره هفتم" به همراه "سید جواد هاشمی" ـ تابستان 1371
 • نگارش نمایشنامه‌ی "صبور" ـ آذر ماه 1371
 • نگارش نمایشنامه‌ی "عزیزمایی" ـ دی ماه 1373 (چاپ در فصلنامه ی صحنه ـ شماره سوم ـ پاییز 1377)
 • نگارش نمایشنامه‌ی "دغدغه‌های پرچین چهار زَبَر و رمز و رازهای دور و دراز نیمه شب" ـ بهمن ماه 1374
 • نگارش نمایشنامه‌ی "کفتر به توان 2" ـ خرداد ماه 1375
 • نگارش نمایشنامه‌ی "جوش" ـ تیرماه 1375
 • نگارش نمایشنامه‌ی "خشم و هیاهو" ـ مهر ماه 1378
 • نگارش نمایشنامه‌ی "مرده شور" ـ بهار 1380
 • نگارش نمایشنامه‌ی "شب نشینی در جهنم" ـ بهار 1380
 • نگارش نمایشنامه‌ی "لوله" ـ بهار 1381
 • نگارش نمایشنامه‌ی "تب سرخ" ـ خرداد ماه 1384
 • نگارش نمایشنامه‌ی "آنکه گفت آری، آنکه گفت نه" ـ تابستان 1385
 • نگارش نمایشنامه‌ی "تهران - پرندک" ـ پاییز 1385
 • نگارش نمایشنامه‌ی "آنکه می‌رود، آنکه می‌ماند" ـ بهار 1386
 • نگارش نمایشنامه‌ی "انتخاب" ـ بهار 1386
 • نگارش نمایشنامه‌ی "قانون نانوشته" ـ بهار 1386
 • نگارش نمایشنامه‌ی "سکوت" ـ بهار 1386
 • نگارش نمایشنامه‌ی "الو، سلام" ـ تابستان 1388
 • نگارش نمایشنامه‌ی “آنفلونزای خوکی" ـ تابستان 1388
 • نگارش نمایشنامه‌ی "آدم آدم است" ـ تابستان 1389
 • نگارش نمایشنامه‌ی "فرزند انتظار" ـ بهار 1390
 • نگارش نمایشنامه‌ی "من که دا نیستم"- تابستان 1391 تا شهریور 1392
 • نگارش نمایشنامه‌ی "خانه‌ی دوست کجاست" – پاییز 1394

 

 • مقالات

چاپ 38 عنوان مقاله به زبان فارسی و لاتین در مجلات معتبر داخلی و خارجی و ده‌ها نقد تئاتر

 

آخرین تنظیم: خرداد ماه 1397

mehrdadrayani@yahoo.co.uk

m.rayani@theater.ir