در حال بارگذاری ...

بهزاد خاکی‌نژاد

تولد  : 1360 تهران
تخصص : ‏بازیگر ‏
تحصیلات : دیپلم فنی، هنرستان صنایع دفاع، تهران؛ 1378‏ دیپلم بازیگری، هنرستان سوره، حوزه هنری، تهران؛ 1380‏ کارشناس بازیگری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد، تهران؛ 1388‏
اجراها : نمایش‌‏ کارگردان و بازی:‏ ‏"جبال بارز"(عزت‌الله مهرآوران) تهران، جشنواره آموزش و پرورش؛ 1377‏ ‏" کوخت " نوشته"حسن مختارزاده "؛ تهران، فرهنگسرای اندیشه(مدرسه)؛ 1379‏ ‏"رد پا"(امیرحسین مدرس) تهران، جشنواره یاوران حسین، فرهنگسرای خاوران؛ 1383‏ بازی:‏ ‏"هاقیل"(محمدرضا عامریان)تهران، فرهنگسرای شفق(دانشجو)؛ 1379‏ ‏"و غربتت را ..."(مجیدجعفری)تهران، جشنواره فتح و معراج؛ 1381‏ ‏" نگار"(رضا مقصودی)تهران، خانه نمایش، اداره تئاتر؛ 1385‏ ‏"یک اتاق با دو در"(مرتضی میرمنتظمی) تهران، جشنواره کانونها؛ 1386‏ ‏"یادگار زریران"( قطب الدین صادقی) تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1387‏ ‏"خرسهای پاندا"(مرتضی میرمنتظمی) تهران، جشنواره دانشجویی؛ 1388 ‏ کارگردان و طراح:‏ ‏"باران"(غلامحسین ساعدی) اصفهان، جشنواره معلولین آفتاب؛ 1388 ‏ ‏"شورا در شهر" تهران، جشنواره تجربه؛ 1388 ‏ ‏ ‏


فعالیت:‏ سرویس تئاتر، سینما و تلویزیون، مطبوعات، نشریات"خانه، اعتماد، همشهری، بانی فیلم، همشهری ‏محله، شاهد، آتیه، نمایه هنر، پول، کیش‌مهر، دنیای اقتصاد؛ 1376 تا 1387‏ بازیگری دوم، (جبال بارز)جشنواره آموزش پرورش؛ 1377‏ بازیگری گروهی( و غربتت را هیچ شعری نسرود) تهران، جشنواره فتح و معراج؛ 1381 ‏ نامزد دریافت جایزه مطبوعاتی خانه تئاتر 85، انجمن نویسندگان و منتقدان، خانه تئاتر؛ 1386‏ نامزد دریافت جایزه مطبوعاتی خانه تئاتر 86، انجمن نویسندگان و منتقدان، خانه تئاتر؛ 1387 ‏ bkhact@yahoo.com‏ ‏ 1388/5/19