در حال بارگذاری ...

شهلا حائری

تولد  : 1337 تهران‏
تخصص : ‏نویسنده و مترجم
تحصیلات : دکترای ادبیات فرانسه و تطبیقی، دانشگاه آزاد
اجراها : نویسنده کتاب:‏ ‏"در سایه مارسل"نشر قطره؛ 1385‏ مقاله:‏ ‏"فرهنگ و اسلام"کتاب‌نامه بینش و روش در تاریخ‌نگاری معاصر؛ 1365‏ ‏"بنای عظیم خاطرات"مجله شباب؛ 1376‏ ‏"آواز یا آوازه‌خوان" مجله دنیای سخن؛ 1374‏ ‏"بهار ما بهار یقین است"مجله دنیای سخن؛ 1374‏ ‏"کارگاه ترجمه"مجله بخارا؛ 1382‏ ‏"ایران و ایرانی از دیدگاه سفرنامه‌نویسان فرانسوی"مجله دانشگاه تهران؛ ادبیات تطبیقی؛ 1382‏ ‏"اسطوره در رمان مارسل پروست"مجله پل فیروزه؛ 1382‏ ‏"سودابه‌ای دیگر"مجله بخارا؛ 1383‏ ‏"کوه جادو اثر دوران میانسالی"مجله سمرقند؛ 1383‏ ‏"مارسل پروست شهرزادی دیگر"مجله اسطوره و ادبیات، دانشگاه تهران؛ 1383‏ ‏"معنا باختگی جدید"مجله بخارا؛ 1384‏ ‏"سلین سپر بلا" 1385‏ ‏"اومبرتواکو چطور پیام‌های تلگرافی را در سطل زباله بیندازیم"1385‏ ‏"مصاحبه با مجله آزما"1385‏ ‏"از سوگ تا ترجمه"مجله بخارا؛ 1385‏ ‏"یک حکایت دو روایت"(مجموعه مقالات)حوزه معاونت پژوهشی، دانشگاه آزاد اسلامی؛ 1385‏ ‏"رونمایی مارسل پروست"مجله بخارا؛ 1385‏ ‏"چگونه می‌توان لسان‌الغیب را ترجمه کرد؟"مجله بخارا؛ 1386‏ ‏"وفاداری به متن تا کجا؟" مترجم؛ 1386‏ مقالات دائره‌المعارف "اونیور سالیس"، چاپ مرکز مطالعات و تحقیقات هنری، وزارت فرهنگ و ‏ارشاد اسلامی؛ 1386‏ ‏"راز گل سرخ"مجله بخارا؛ 1387‏ مترجم نمایشنامه:‏ ‏"خرده جنایت‌های زن و شوهرها"(اریک امانوئل اشمیت)نشر قطره ‏"تئاتر بی‌حیوان"(ژان میشل ریپ)نشر قطره؛ 1383‏ ‏"نوای اسرار آمیز"(اریک امانوئل اشمیت)نشر قطره؛ 1387‏ ‏"خرده نان"(لویی کالافرت)نشر قطره ‏"مهمانسرای دو دنیا"(اریک امانوئل اشمیت)نشر قطره؛ 1387‏ ‏"عشق لرزه"(اریک امانوئل اشمیت)نشره قطره؛ 1388‏ ‏"منهای دو"(ساموئل بنشتریت)نشر قطره، در دست چاپ‏ رمان:‏ ‏"ترس و لرز"(املی نوتومب)نشر قطره؛ 1383‏ ‏"گیرنده شناخته نشد"(کریسسن تایلور)نشر قطره؛ 1383‏ ‏"یک روز قشنگ بارانی"(اریک امانوئل اشمیت)نشر قطره؛ 1387‏ ‏"بانوی خیالباف شهر استاند"(اریک امانوئل اشمیت)نشره قطره، در دست چاپ کتاب:‏ ‏"گوش شنوا"(ژک سالومه)روانشناسی، نشر قطره، دردست چاپ ‏"چمدان"(بزرگ علوی)به زبان فرانسه(‏Danse macabre edition aube‏)‏


1388/5/19