در حال بارگذاری ...

حمید رضا یعقوبیان

تولد  : ‏1339‏
تخصص : بازیگر
تحصیلات : آموزش دوره بازیگری از مدرسه هنری آناهیتا در سال 1366‏
اجراها : بازی: ‏ ‏" مریم و مرداویج " ( بهزاد فراهانی )تهران، تئاتر شهر؛ 1368‏ ‏" عروس " ( حسین احمدی نسب )تهران، تئاتر شهر؛ 1369‏ ‏" تله تئاتر یکی از این روزها " ( فریدون فرهودی )‏ ‏" ریشه‌ها عمیقند " گو و دوسو؛ ( معصومه تقی پور)تهران، تالار سنگلج ؛ 1368‏ ‏" ادیپوس " سوفوکل، ( رکن الدین خسروی )تهران، تئاتر شهر ؛1370‏ نمایشنامه خوانی: ‏ ‏" گالیکولا کامو" تهران، فرهنگسرای نیاوران ؛ 1384‏ "جنگنامه غلامان" به نویسندگی "بهرام بیضایی"؛ ( محمد علی نوروش )تهران، اداره تئاتر؛1385‏‎ "کلبه عموتم" ؛ 1386


همکاری با نشریات: ‏ ماهنامه گزارش ـ سینما تئاتر ـ در بخش بازرگانی و دبیر سرویس هنری گزارش روز 1377 ـ ‏‏1372‏ 1388/6/25