در حال بارگذاری ...

سیدصادق هاتفی‌ مفرد

تولد  :
تخصص : نویسنده،کارگردان،بازیگر
تحصیلات :
اجراها : نمایش نویسنده:‏ ‏"سیزیف و مرگ" (سعید سلطان‌پور) تهران، آمفی تئاتر دانشکده هنر؛1345‏ ‏"بسوی اسفل السافلین"؛1346‏ ‏"حادثه در ویشی مبلر" (ناصر رحمانی نژاد) انجمن ایران و آمریکا؛1347‏ ‏"آغاز، نه چون گذشته"؛1347‏ ‏"تاریکخانه"؛1347‏ ‏"تاس بازی"؛1351‏ ‏"دفترهای چاپ شده در مطبوعات؛1344ـ1351‏ ‏"61 نمایش خیابانی"؛1358‏ ‏"استقبال"؛1366‏ ‏"سومین روز فرار"؛1367‏ ‏"سوگ سیاوش"؛1367‏ ‏"آخرین اسفندیار"؛1370‏ ‏"کف رود آید ولی دریا بجاست"؛1370‏ ‏"دندان گراز"؛1372‏ ‏"مجموعه نمایش روز"؛1378‏ ‏"حدیث قند پارسی"؛1379‏ ‏"قدرت"؛1380ـ1381‏ نویسنده، کارگردان:‏ ‏"آخرین رمان دورنمات" تهران، تالار فرهنگ؛1342‏ ‏"پاندورا" تهران، تالار دانشکده‌ هنرهای زیبا؛1344ـ1345‏ ‏"قضیه زیر تبه" تهران، آمفی تئاتر هنرهای زیبا؛1347‏ ‏"سوگ سیاوش" اروپا، پاریس، کلن، هامبورگ، برلین، فرانکفورت، لندن؛1369‏ ‏"ولد کشته" تهران، تالار سنگلج؛1375‏ کارگردان:‏ ‏"اسکندری"؛1360‏ ‏"خیمه‌شب بازی"؛1363‏ ‏"دندان گراز"؛1372‏ ‏"عاشقانه با پای برهنه" تهران و پاریس؛1372‏ کارگردان، بازی:‏ ‏"بیست و دومین رمان" (فردریک دورنمات)؛1342‏ ‏"سیرک با شکوه جهانی" تهران، تئاترشهر، سالن اصلی؛1359‏ ‏"رخش" تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛1361‏ ‏"و خیابانها"‏ ‏"شیدای راه" پاریس، تئاتر دونوآ؛1370‏ ‏"آخرین اسفندیار" تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛1371‏ بازی:‏ ‏"دشمن مردم"(سعید سلطان‌پور) تهران، آمفی تئاتر دانشکده هنرهای زیبا؛1348‏ ‏"استنطاق" (فردوس کاویانی) تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛1362‏ ‏"سوگ سیاوش" (سیاوش تهمورث) تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛1367‏ سینمایی نویسنده:‏ ‏"شب یلدا" (ساموئل خاچیکیان)؛1348‏ نویسنده، کارگردان، بازی:‏ ‏"یلدا"؛1380‏ بازی:‏ ‏"گفت هر سه نفرشان"‏ ‏"دبیرستان سیمرغ"‏ ‏"صعود"‏ ‏"مار"‏ ‏"دلار"‏ ‏"آخرین لحظه"‏ ‏"پنالتی"‏ ‏"پرندگان"‏ تلویزیون نویسنده:‏ ‏"مرگ در برابر هانچف"‌(سعید سلطان‌پور)؛1346‏ ‏"آوار"؛1362‏ ‏"سیمرغ"؛1362‏ ‏"یلدا"؛1380‏ نویسنده، کارگردان:‏ ‏"فیل در پرنده"؛1345‏ ‏"سیرک باشکوه جهانی" تهران، تئاترشهر، سالن اصلی؛1359‏ ‏"نطق با شکوه آقای اسکندری" تهران، اداره تئاتر، خانه نمایش؛1360‏ نویسنده، کارگردان، تهیه‌کننده، بازی:‏ ‏"سال تاسیس تلویزیون ملی ایران"؛1345‏ ‏"صید در پی صیاد" شبکه 2؛1374ـ1375‏ نویسنده، کارگردان، بازی:‏ ‏"قدرت"؛1381ـ1385‏ کارگردان:‏ ‏"سفر عشق" (موسوی گرماوردی) شبکه2‏ بازی:‏ ‏"سلطان و شبان" (داریوش فرهنگ) شبکه1‏ ‏"کوچک جنگلی" (بهروز افخمی)‏ ‏"سرزمین من و نقابداران" (مرتضی جعفری)‏ ‏"استپان" (جاوید مهتری) شبکه 2‏ ‏"شاهدی برای بازپرسی" (حسن فتحی)‏ تله تئاتر بازی، کارگردان:‏ ‏"دستهای آلوده" (ژان پل سارتر)‏ کارگردان:‏ ‏"گزارش محرمانه" (محمد رحمانیان)‏ ‏"صید در پی صیاد"‏


فعالیت‌ها:‏ عضو شورای ارزشیابی هنری؛1358‏ عضو شورای بررسی و بازبینی نمایش اداره تئاتر؛1358‏ سرپرست تئاترشهر؛1359‏ تصدی مدیریت تئاترشهر و انتقال از اداره تئاتر به سازمان صدا و سیما؛1360‏ سرپرست گروه تئاتر ملی ایران؛1368ـ1375‏ مامور از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به سازمان صدا و سیما و عضو شورای نویسندگان و شورای بررسی ‏فیلم و سریال شبکه 2؛1375‏ 1388/10/29