در حال بارگذاری ...

حمید عزتی(زنجان)

تولد  : 1350زنجان
تخصص :
تحصیلات : کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه آزاد زنجان؛ 1375
اجراها : منشی صحنه در نمایش”یکی بود یکی نبود“ به کارگردانی”امیر سهامی“؛ گرگان، تالار اسعد گرگانی؛ 1373 کارگردانی و طراحی صحنه در نمایش”وقتی بیگانه بیاید“ نوشته”علی آقاجانلو“؛ چالوس، تالار سر جنگل دایی؛ 1374 دستیار کارگردان در نمایش”بلور“ به کارگردانی”علی آقاجانلو“؛ زنجان، تالار سهروردی؛ 1377 دستیار کارگردان در نمایش”ببین چه برفی می‌آید“ به کارگردانی”حسن اسدی“؛ زنجان، تالار سهروردی؛ 1377 بازی در نمایش”در جست‌وجوی گنج“به کارگردانی”ساسان قجر“؛ کرمانشاه، تالار شهید آوینی؛ 1377 دستیار کارگردان و طراح صحنه در نمایش”ژاندارک و قدیسه‌ها“ به کارگردانی”علی آقاجانلو“؛ تهران، تالار هنر؛ 1378 دستیار کارگردان در نمایش”از پشت شیشه‌ها“ به کارگردانی”حسن اسدی“؛ زنجان، تالار سهروردی؛ 1378 طراح نور در نمایش”ژاندارک و قدیسه‌ها“ و”فریاد اسکندر“ به کارگردانی”علی آقاجانلو“؛ قزوین؛ 1380 دستیار کارگردان در نمایش‌های”آن سوی خط“ و”مینیاتور جنگ“ به کارگردانی”ساسان قجر“؛ زنجان، تالار هنر؛ 1381 مشاور کارگردان در نمایش”سرود دوباره کلات“ به کارگردانی”سیدمجید موسوی“؛ زنجان، تالار سهروردی؛ 1381 مشاور کارگردان و طراح صحنه در نمایش”شمر عباس خوان“ به کارگردانی”احسان صادقی‌جهانی“؛ تهران، تالار مولوی؛ 1382


Hamid50438@yahoo.com