در حال بارگذاری ...

حمید صابونی‌ریزی (اصفهان)

تولد  : 1360زرین‌شهر
تخصص : طراح پوستر و بروشور، طراح صحنه
تحصیلات : دیپلم گرافیک از هنرستان شهید منتظری اصفهان؛ 1379کاردانی گرافیک از دانشگاه علمی کاربردی زرین شهر؛ 1383
اجراها : طراحی پوستر و بروشور در نمایش”سیاوش و اسب و آتش سوزان“ به کارگردانی”احسان جانمی“؛ اصفهان؛ 1382 طراحی پوستر و بروشور در نمایش”حکایت ناتمام یک زن“ به کارگردانی”احسان جانمی“؛ اصفهان، تهران، جشنواره دانشجویی فجر؛ 1383 طراحی پوستر و بروشور و طراحی صحنه در نمایش”همسایه‌ها“ به کارگردانی”محمدرضا بزرگزاد“؛ یزد، جشنواره منطقه‌ای دانشجویی؛ 1383 طراحی پوستر و بروشور و صحنه در نمایش”روشنک“ به کارگردانی”احسان جانمی“؛ اصفهان، جشنواره آتشکار؛ تهران، جشنواره ماه؛ 1383 طراحی پوستر و بروشور و صحنه در نمایش”خشم و هیاهو“ به کارگردانی”احسان جانمی“؛ اصفهان، جشنواره بین‌المللی طنز؛ 1383 دستیار کارگردان در نمایش”حکایت ناتمام یک زن“ به کارگردان”احسان جانمی“؛ اصفهان؛ 1383 طراحی صحنه در نمایش”قهوه قجری“ به کارگردانی”احسان جانمی“؛ اصفهان؛ 1383 طراحی صحنه و بروشور در نمایش”حکایت ناتمام یک زن“ به کارگردانی”احسان جانمی“؛ اهواز، جشنواره بین‌المللی ایران زمین؛ 1383 طراحی پوستر و بروشور در نمایش”خرس‌های پاندا“ به کارگردانی”مریم ملک‌پور“؛ اصفهان؛ 1383 طراحی پوستر و بروشور در نمایش”؟“ به کارگردانی”احسان جانمی“؛ همدان، دفاع مقدس؛ 1383 طراحی پوستر و بروشور در نمایش”سایه‌های یک زن“ به کارگردانی”احسان جانمی“؛ تهران، جشنواره فجر؛ 1384 طراحی پوستر و بروشور در نمایش”پوف“ به کارگردانی”عادله نادری“؛ اصفهان؛ 1384 بازی، طراحی صحنه و بروشور در نمایش”استریپ تیز“به کارگردانی”نیلوفر محمودیان“؛ اصفهان؛ 1384 طراحی پوستر و بروشور و صحنه در نمایش”پرده آخر“ به کارگردانی”الهه کام فیروزی“؛ اصفهان؛ 1384 طراحی پوستر و بروشور در نمایش”سفید مثل ...“ به کارگردانی”احسان جانمی“؛ زاهدان، جشنواره کوتاه جوان؛ 1384 بازی، طراحی پوستر و بروشور در نمایش”بر پهنه دریا“ به کارگردانی”پروین سعیدی“؛ اصفهان، همایش فصلی؛ 1384 بازی در نمایش خیابانی”بی‌خان و مان“ به کارگردانی”مژگان خالقی“؛ اصفهان؛ 1384 دستیار کارگردان در نمایش”سایه‌های یک زن“ به کارگردانی”احسان جانمی“؛ تهران، جشنواره فجر، اصفهان؛ 1384


دریافت جایزه پوستر و بروشور از جشنواره دفاع مقدس همدان برای نمایش”روشنک“؛ 1383 دریافت جایزه پوستر و بروشور از جشنواره منطقه‌ای دانشجویی یزد برای نمایش”حکایت ناتمام یک زن“؛ 1383 Jab-man2001@yahoo.com