در حال بارگذاری ...

شهرام خزرائی(تبریز)

تولد  : 1349تهران
تخصص : بازیگر
تحصیلات : دیپلم فرهنگ و ادب از دبیرستان شهید قاضی طباطبایی؛ 1370
اجراها : بازی در نمایش”خرقه ارغوانی“ به کارگردانی”شهرام خدایی“؛ تبریز، تالار امور تربیتی؛ 1365 بازی در نمایش”نجات البته اجباری“ به کارگردانی”خلیل صالح ودادی“؛ تبریز، تالار امور تربیتی؛ 1367 بازی در نمایش”اپرای مردگان“ به کارگردانی”علیرضا لطف‌خدایی“؛ تبریز، تالار اسوه؛ 1369 بازی در نمایش”ایستگاهی به اسم انتظار“ به کارگردانی”علیرضا لطف‌خدایی“؛ تبریز، تالار اسوه؛ 1369 بازی در نمایش”سوگ“ به کارگردانی”حسن نجفی“؛ تبریز، تالار اسوه؛ 1370 بازی در نمایش”همراه“ به کارگردانی”علیرضا لطف‌خدایی“؛ تبریز، تالار شهید مدنی؛ 1371 بازی در نمایش”رد پای پرواز“ به کارگردانی”حسن نجفی“؛ تبریز، تالار شهید مدنی؛ 1373 بازی در نمایش”آخرین غزل انزوا“ به کارگردانی”جلال قصاب وادی“؛ تبریز، تالار شهید مدنی؛ 1373 بازی در نمایش”آوازه‌خوان طاس“ به کارگردانی”نادر ساعی‌ور“؛ تبریز، فرهنگسرای تبریز؛ 1374 بازی در نمایش”آرش“ به کارگردانی”قنبر عابدی“؛ تبریز، تالار شهید مدنی؛ 1378 بازی در نمایش”شعبده باز“ به کارگردانی”علی‌اصغر مقنی“؛ تبریز، مجتمع فرهنگی هنری؛ 1378 بازی در نمایش”اسماعیل“ به کارگردانی”یعقوب صدیق‌جمالی“؛ تبریز، مجتمع فرهنگی هنری؛ 1379 بازی در نمایش”بندک نجار“ به کارگردانی”یعقوب صدیق‌جمالی“؛ تبریز، مجتمع فرهنگی هنری؛ 1379 بازی در نمایش”کاپوچینو ایرلندی“ به کارگردانی”رامین راستی“؛ تبریز، مجتمع فرهنگی؛ 1383 بازی در نمایش”شامگاه شوم“ به کارگردانی”رامین راستی“؛ تبریز، مجتمع فرهنگی؛ 1384