در حال بارگذاری ...

آرش آزاد

تولد  : 1361تهران
تخصص : بازیگر
تحصیلات : کارشناس نمایش از دانشگاه آزاد اراک
اجراها : بازی در نمایش‌”سر به ازای سر نیزه“ به کارگردانی ”علی یعقوبی“؛ دانشگاه اراک؛ 1379 بازی در نمایش‌”کارنامه بندار بیدخش“به کارگردانی ”سنا نعمتی“؛ در جشنواره منطقه‌ایی دانشجویی فجر؛ 1380 بازی در نمایش‌”اژدهاک“به کارگردانی”سنا نعمتی“؛ اهواز، جشنواره ایران زمین؛ 1380 بازی در نمایش‌”طاووس“به کارگردانی ”محسن ذوالفقای“؛ دانشگاه اراک؛ 1381 بازی در نمایش‌”خاطرات یک بسته پستی“به کارگردانی ”یحیی عسگری“؛ دانشگاه اراک؛ 1381 بازی در نمایش‌”پستچی پابلو نرودا“به کارگردانی ”احسان سالاری؛ دانشگاه اراک؛ 1381 بازی در نمایش‌”شماره 9“به کارگردانی”احسان سالاری“؛دانشگاه اراک؛1382 بازی در نمایش‌”ادیپوس شهریار“به کارگردانی”قاسم کوخایی“؛ تهران، جشنواره دانشجویی فجر؛1382 بازی در نمایش‌”مریخی‌ها“به کارگردانی ”علی فتوحی“؛ جشنواره استانی؛ 1383 (کسب مقام بازیگری دوم ) بازی در نمایش‌”موش گربه“به کارگردانی”یعقوب صدیق‌جمالی“؛ اهواز، جشنواره ایران زمین؛ 1383 بازی در نمایش‌”جان و جو“به کارگردانی”حسام‌الدین باتمانی“؛ تهران، جشنواره دانشجویی فجر؛1383 (دریافت جایزه بازیگری دوم از جشنواره فجر دانشجویی) بازی در نمایش‌”سلحشوران“به کارگردانی ”سیروس مصطفی“؛دانشگاه اراک؛1382 بازی در نمایش‌”دیوها زنده‌اند“(خیابانی) به کارگردانی”علی فتوحی“؛بازیگر تقدیر شده در جشنواره فجر؛1382 بازی در نمایش‌” No War“(خیابانی) به کارگردانی”سیروس مصطفی“؛تهران، جشنواره فجر؛1383 نمایش‌”آرش“به کارگردانی”سنا مصطفی“؛ دانشگاه اراک؛1380 آهنگسازی نمایش”حقایقی درباره لیلا دختر ادریس“ به کارگردانی”سنا نعمتی“؛اجرا(؟)؛1382