در حال بارگذاری ...

سعید آقایان(شاهرود)

تولد  : 1345شاهرود
تخصص : بازیگر
تحصیلات : دیپلم متوسطه ؛ 1367
اجراها : بازی در نمایش” لالو“به کارگردانی(؟) ؛اجرا(؟)؛ 1363 ( شرکت در جشنواره‌های استانی، دانش‌آموزی و کشوری در رامسر و کسب مقام اول بازیگری در مرحله استانی) بازی در نمایش ”طبالال“ نوشته ”ناصر باقری“ به کارگردانی(؟)؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) بازی و کارگردانی نمایش ”کلک مرغابی“ به کارگردانی(؟)؛ اجرا در(؟)؛1371 بازی در نمایش ”کوله‌بار“ نوشته ”فرهاد ناظرزاده‌کرمانی“به کارگردانی ”سیدحسین بیطرف“ ؛ رشت، جشنواره تئاتر منطقه‌ای ؛ 1371 بازی در نمایش ”سهراب و ساز و والی قبرستان“به کارگردانی(؟)؛ جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر؛ 1379 بازی در نمایش ”دزد دریایی“ نوشته ”هادی حوری“ به کارگردانی ”حسن سرچاهی“؛ اجرای عموم در(؟)؛1380 بازی در نمایش ”عشق‌آباد“نوشته ”داود میرباقری“ به کارگردانی ”علی قربانی“؛ اجرا در(؟)؛ 1381 بازی در نمایش ”خیشخانه“ نوشته ”حسین کیانی“به کارگردانی”بهرام افرا“؛ جشنواره نقش تاک ؛سال(؟) ( کسب مقام اول بازیگری) بازی در نمایش ”آخر بازی“ نوشته و کارگردانی ”محمد عرب‌اسدی“؛ جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر ؛ 1383 (کسب مقام اول بازیگری) کارگردانی”کلبه گلاب خانم“ برای کودکان نوشته ”مجید حیدری“؛ اجرا در(؟)؛ 1373 کارگردانی نمایش”دلدار“نوشتة”حسین نوری“؛ جشنواره کشوری سوره؛سال(؟) (کسب مقام اول کارگردانی از جشنواره سوره اصفهان) کارگردانی نمایش ”پیر چنگی“ ؛ جشنواره بچه‌های مسجد؛ 1372 (کسب مقام اول کارگردانی کشوری در جشنواره بچه‌های مسجد) کارگردانی”آخرین مروارید“ نوشته ”حمید آذرنگ“ ؛شاهرود ، جشنواره نقش تاک ؛سال(؟) (کسب مقام اول کارگردانی)