در حال بارگذاری ...

بیژن چهر‌ه‌باز(میناب)

تولد  : 1362میناب
تخصص :
تحصیلات : سوم راهنمایی
اجراها : شروع فعالیت از سال 1375 بازی در نمایش”گدا“ به کارگردانی” علیشاه حیدری“؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) بازی در نمایش” پسر فقیر“ به کارگردانی” علیشاه حیدری“؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) بازی در نمایش” آوازهای پریشان“ به کارگردانی” غلام رنجبر“؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) بازی در نمایش خیابانی” اوشار“ به کارگردانی” حسین محمدحسینی“؛ تهران، جشنواره فجر؛1383