در حال بارگذاری ...

رضا گلستانی(میناب)

تولد  : 1363قشم
تخصص :
تحصیلات : دانشجوی رشته(؟)‌ دانشگاه آزاد اسلامی قشم
اجراها : بازی در نمایش”آوازهای پریشان“ به کارگردانی”غلام رنجبر“؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) بازی در نمایش” دینی بر ابشر سکوتی برای دین“ به کارگردانی”محمد حکمیان“؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) بازی در نمایش”صورتک‌های فریب“ به کارگردانی”محمد حکمیان“؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) بازی در نمایش” سفری تا خورشید“ به کارگردانی”محمد حکمیان“؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) بازی در نمایش” آنکه هرگز نمی‌میرد“ به کارگردانی”محمد حکمیان“؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) بازی در نمایش” ایلیا دست خدا“ به کارگردانی”محمد حکمیان“؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) بازی در نمایش” اوشار“ به کارگردانی”حسین محمدحسینی“؛ تهران، جشنواره تئاتر فجر؛ 1383