در حال بارگذاری ...

نرگس خاک‌کار(ملایر)

تولد  : 1360بروجرد
تخصص : بازیگر
تحصیلات : دیپلم تجربی 1380
اجراها : بازی در نمایش"مردان هزار سوم" نوشته و کارگردانی"مهدی حبیبی"؛ (؟) جشنواره طنز؛ 1380 بازی در نمایش” دل مثل چنینی“ نوشته”حمید زندآزاد“به کارگردانی(؟)؛ ملایر؛ 1381 بازی در نمایش” مردان هزاره سوم“ نوشته و به کارگردانی”مهدی حبیبی“؛ همدان؛ 1381 بازی در نمایش” باز هم دوستت دارم“ نوشته و به کارگردانی”مهدی حبیبی“؛ نهاوند؛ 1383 بازی در نمایش” تهران ساعت 22“ نوشته و به کارگردانی”آرش عباسی“؛ ملایر، سنندج، تهران؛ 82-1383 بازی در نمایش خیابانی"سنگ کاغذ قیچی" نوشته و کارگردانی"مهدی حبیبی"؛ تهران، جشنواره فجر؛ 1384 بازی در نمایش"سحر" نوشته و کارگردانی"مهدی حبیبی"؛ همدان، جشنواره نماز؛ 1385 بازی در نمایش"کیلومتر پنجاه" نوشته"آرش عباسی" به کارگردانی"مهدی حبیبی"؛ ملایر؛ 1385 بازی در نمایش خیابانی"کافیه فقط یک لحظه چشماتو ببندی" نوشته و کارگردانی"مهدی حبیبی"؛ تهران، جشنواره فجر؛ 1385


کسب مقام دوم بازیگری برای بازی در نمایش” دل مثل چینی“ از جشنواره شهرستان بروجرد ؛ 1381 کسب مقام سوم بازیگری برای بازی در نمایش”مردان هزاره سوم“ به کارگردانی”مهدی حبیبی“ ازجشنواره طنز اصفهان ؛1381 (به روز شده 20/12/85)