در حال بارگذاری ...

امیر عیدانی(خوزستان)

تولد  : 1362شهرری
تخصص :
تحصیلات : کارشناسی روانشناسی از دانشگاه چمران اهواز
اجراها : بازی در نمایش”داستان خنده‌ناک“ به کارگردانی”شبنما زیرک قشقایی“؛ جشنواره سوره؛ 1380 بازی در نمایش”نوامبر تلخ“به کارگردانی”؟“؛ آبادان، جشنواره کوتاه؛ 1381 بازی در نمایش”دلدار“به کارگردانی”؟“؛ 1381 بازی در نمایش خیابانی”بادبادک“به کارگردانی”احمد‌بن رشیدی“؛ جشنواره تئاتر آبادان؛ 1382 بازی در نمایش”تنها یک گلوله“به کارگردانی”عبدالرضا سواعدی“؛ جشنواره استانی منطقه‌ای و فجر؛ 1383


دریافت جایزه بازیگری سوم از جشنواره‌ی شانزدهم استانی اهواز برای بازی در نمایش”تنها یک گلوله“