در حال بارگذاری ...

زهرا جعفری ( خوزستان )

تولد  : 1366 تهران
تخصص : بازیگر
تحصیلات : دیپلم؛ 1383
اجراها : آغاز فعالیت از سال 1381 بازی در نمایش”سنگ و آئینه“ به کارگردانی”مرضیه شجاعی“؛ بهبهان؛ 1381 بازی در نمایش”دو مرغ آخر عشق“ به کارگردانی”مرضیه شجاعی“؛ تهران، جشنواره فجر؛ 1383 منشی صحنه در نمایش”ایرج“ به کارگردانی”نعمت‌الله تجلی“؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟)