در حال بارگذاری ...

احسان صالحی( اراک )

تولد  : 1364 اراک
تخصص :
تحصیلات : دیپلم؛ 1382
اجراها : بازی در نمایش”خروج رستم از افسانه“به کارگردانی”؟“؛ اجرا در(؟)؛ 1381 آهنگسازی و نوازندگی در نمایش”سکوت“ به کارگردانی”محمد یزدی“؛ اراک، جشنواره استان مرکزی، تهران، جشنواره فجر؛ 1383 نوازنده و آهنگساز در نمایش”باغ آلبالو“ به کارگردانی”؟“؛ اراک، جشنواره استان مرکزی؛ 1383 نوازنده در نمایش”جان و جو“به کارگردانی”؟“؛ تهران، جشنواره فجر؛ 1383 نوازنده در نمایش”ستاره و جادوگر سیبیلو“به کارگردانی”؟“؛ اجرا در(؟)؛ 1383