در حال بارگذاری ...

محمد یزدی (اراک)

تولد  : 1360شهرری
تخصص :
تحصیلات : کارشناسی نمایش با گرایش کارگردانی از دانشگاه(؟)؛ سال(؟)
اجراها : نگارش، بازی و کارگردانی در نمایش”آقای خوشبخت“؛ جشنواره تئاتر سیستان و بلوچستان؛ 1357 بازی در نمایش”حسنک کجایی“ به کارگردانی”عباس عبدی“؛شهرری، کانون مالک اشتر؛ سال(؟) نگارش، بازی و کارگردانی در نمایش ”یوم‌الحساب“؛ زاهدان؛ 1378 نگارش، کارگردانی و بازی در نمایش”مادر“؛ زاهدان؛ 1378 کارگردانی و بازی در نمایش”روباه مکار“؛ زاهدان؛ 1378 نگارش، بازی و کارگردانی در نمایش”گلنار“؛ اراک، جشنواره تئاتر استانی؛ 1379 بازی در نمایش”سرمستان“ به کارگردانی”ناصر کریمی‌نیک“؛ اراک؛ 1380 بازی و کارگردانی در نمایش”صفر تا صفر“؛ زاهدان، جشنواره استانی؛1381 نگارش، کارگردانی و بازی در نمایش”گذر“؛ زاهدان، جشنواره استانی؛ 1382 بازی درنمایش”رودخونه خشکه“ به کارگردانی”داود بهمنی“؛ اراک؛ 1382 نگارش و کارگردانی در نمایش”سکوت“؛ اراک، جشنواره تئاتر استانی، یزد، جشنواره منطقه‌ای، تهران، جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، تالار سنگلج؛ 1383 دستیار کارگردان در نمایش”سبز سرخ“ به کارگردانی”اردشیر برزگر“؛ تهران، جشنواره میثاق؛ 1381 طراح پوستر در نمایش” خرس‌های پاندا“ به کارگردانی”علیرضا مدنی“؛ 1382 دستیار کارگردان در نمایش”محرمنامه خسروی“ به کارگردانی”مهدی مهرابی“؛ جشنواره لاله‌های سرخ؛ 1379 طراح صحنه در نمایش”آرش“ به کارگردانی(؟)؛ جشنواره فنی و مهندسی؛ 1380 بازی و دستیار کارگردان در نمایش”آخرین روزهای پاییزی“ به کارگردانی”علیرضا مدنی“؛ اراک، جشنواره استانی؛ 1383 بازی در نمایش” یک روز بعد از شام غریبان“ به کارگردانی”ناصر کریمی‌نیک“؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) طراحی گریم در نمایش”یوم الحساب“ به کارگردانی”؟“؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) نگارش و بازی در نمایش”روباه مکار“ به کارگردانی”؟“؛ زاهدان؛ سال(؟) طراح صحنه در نمایش”پریچهر“ به کارگردانی” اردشیر برزگر“؛ اراک؛ 1378