در حال بارگذاری ...

سیدمرتضی موسوی‌تبار(مراغه)

تولد  : 1363کاشان
تخصص :
تحصیلات : تحصیلات(؟)
اجراها : دستیار کارگردان در نمایش”فریادها و نجواهای دختر ترسا“ نوشته”نصرالله قادری“ به کارگردانی”محمد ابراهیمیان“؛ (؟) سومین جشنواره تئاتر مردم؛ 1382 دستیار کارگردان در نمایش”صداش بزن انار و گندم“ نوشته”امیر دژاکام“ به کارگردانی”سیداسمایل بطحایی“؛(؟) سومین جشنواره تئاتر مردم؛ 1382 نگارش نمایشنامه”کباب غاز“ به کارگردانی”مهران آشنا“؛ آذربایجان شرقی، جشنواره تئاتر استانی؛ 1383 بازی در نمایش”روایتی برای بهرام چوبین“ نوشته اسدالله اسدی“ به کارگردانی”رسول پاک“؛(؟) چهارمین جشنواره تئاتر مردم؛ 1383 طراح نور در نمایش”خاتون“ نوشته”مریم ترازودار“ به کارگردانی”مهران آشنا“؛(؟) چهارمین جشنواره تئاتر مردم؛ 1383 کارگردانی نمایش”شب واقعه“ نوشته”محمد عارف“؛ مراغه(اجرای عموم)؛ 1383 بازی در نمایش”سوگواره‌ی خورشید“ نوشته و کارگردانی”فریدون ولایی“؛ مراغه(اجرای عموم)؛ 1383 بازی در نمایش”پشت درهای خاکی“ نوشته”محمد عارف“ به کارگردانی”رسول پاک“؛(؟) سومین جشنواره تئاتر بسیج؛ 1384 دستیار کارگردان در نمایش”شیرعلی“ نوشته”(؟) رضائیان“ به کارگردانی”حامد جعفری‌نژاد“؛(؟) پنجمین جشنواره تئاتر مردم؛ 1384 نگارش نمایشنامه‌های”قرار ساده‌ی دیروز دیدار شبانه امروز“، ”نجوا با خاک“، ”از عرش تا فرش“