در حال بارگذاری ...

علی طاهرخانی

تولد  : 1360 قزوین
تخصص :
تحصیلات : کاردانی برق از دانشگاه ابهر؛ 1383
اجراها : بازی در نمایش”سوسوی خاکستری“ به کارگردانی”عباس طاهرخانی“؛ (؟) جشنواره دانش‌آموزی؛ 1381 بازی در نمایش”سلطان“ به کارگردانی”عباس طاهرخانی“؛ تهران، (؟) جشنواره تئاتر فجر؛ 1383 بازی در نمایش”فریاد سکندر“ به کارگردانی”علی آقاجانلو“؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) بازی در نمایش”مگه اینکه“ به کارگردانی”مرتضی نجفی“؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) بازی در نمایش(شبیه پدر“ به کارگردانی”مجید رحمتی“؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) بازی در نمایش(نوبت آئینه‌ها“ به کارگردانی”علی‌رضا رحمانی“؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) بازی در نمایش(غروب در طلوع“ به کارگردانی”مرتضی نجفی“؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) بازی در نمایش(فرمان خاتون“ به کارگردانی”حامد مکملی“؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) بازی در نمایش”عاشق“ به کارگردانی”عباس طاهرخانی“؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) کارگردانی نمایش”باغ آلبالو“ نوشته(؟)؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) کارگردانی نمایش”بازگشت برای شهلا“ نوشته(؟)؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) کارگردانی نمایش”برای فردا“ نوشته(؟)؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) کارگردانی نمایش”شب نشینی در جهنم“ نوشته(؟)؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) کارگردانی نمایش”ققنوس“ نوشته(؟)؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) کارگردانی نمایش”قصه هنر“ نوشته(؟)؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) کارگردانی نمایش”یادگار “ نوشته(؟)؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟)