در حال بارگذاری ...

محسن جعفری

تولد  : 1359تربت حیدریه
تخصص :
تحصیلات : دیپلم؛ 1378
اجراها : بازی در نمایش”و شاپور چه بسیار بگردید و سفر کرد“ به کارگردانی”هادی شیبانی“؛ تهران، جشنواره فجر؛ 1383 بازی در نمایش” نیم دانگی‌ها“ به کارگردانی”امیر قربانی“؛ تربت حیدریه؛ سال(؟) بازی در نمایش” خاتون خورشید“ به کارگردانی”محمد حسن‌زاده“؛ تربت حیدریه؛ سال(؟)