در حال بارگذاری ...

صاحب حائری زاده ( یزد )

تولد  : 1359 یزد
تخصص : بازیگر
تحصیلات : سیکل
اجراها : بازی:‏ ‏"فراموش شده‌ها"(مرتضی کوراغلی) یزد، جشنواره تئاتر استانی، تالار فرهنگ؛ 1381- یزد، تالار ‏شرف‌الدین علی؛ 1381- شیراز، جشنواره تئاتر منطقه‌ای؛ 1381‏ ‏"قصه جور دیگر بود"(مرتضی کوراغلی) یزد، تالار شرف‌الدین‌علی؛ 1381‏ ‏"سمفونی سالهای سرد"(مرتضی کوراغلی)یزد، جشنواره طعم زندگی، اردکان؛ 1382- یزد، جشنواره ‏اعتیاد، تالار شرف‌الدین علی؛ 1383 ‏ ‏"کفش‌ها"(هادی نادری‌پور) یزد، جشنواره تئاتر استانی، خیابانی؛ 1383- تهران، جشنواره ‏بین‌المللی تئاتر فجر، خیابانی؛ 1383‏ ‏"قهوه قجری"(احمد ندافی)یزد، تالار فرهنگ؛ 1383‏ ‏"رازهای فراموش‌شده"(سعید شهریار)یزد، تالار فرهنگ؛ 1384- جشنواره طعم زندگی؛ 1384‏ ‏"دماغ"(احمد ندافی)یزد، تالار هنر؛ 1385‏ ‏"هنوز دیر نیست"(جعفر دل‌دل‌زاه)یزد، تالار شرف‌الدین علی؛ 1385- زنجان، جشنواره تئاتر ‏ییلاقی؛ 1386‏ ‏"کاکوتی"(مهدی مرعشی)یزد، تالار فرهنگ؛ 1385- یزد، جشنواره تئاتر ایثار؛ 1385- سنندج، ‏جشنواره سراسری تئاتر ایثار؛ 1385‏ ‏"ترس دروازه‌بان از ضربه پنالتی"(مهدی زبرجدی)یزد، تالار فرهنگ؛ 1387‏ ‏"کاکوتی"(محمود دهقان‌هراتی)شیراز، جشنواره تئاتر ایثار؛ 1387- تهران، جشنواره تئاتر ایثار؛ ‏1387‏


جایزه: ‏ بازیگری دوم، یزد، جشنواره طعم زندگی(فراموش شده‌ها)1382‏ بازیگری سوم، یزد، جشنواره طعم زندگی(رازهای فراموش‌شده) 1384‏ نمایش برگزیده، زنجان، جشنواره تئاتر ییلاقی(هنوز دیر نیست)1386‏ بازیگری دوم، یزد، جشنواره تئاتر ایثار1385- سنندج، جشنواره سراسری تئاتر ایثار(کاکوتی به ‏کارگردانی مهدی مرعشی)؛ 1385‏ بازیگری دوم، شیراز، جشنواره تئاتر ایثار1387 –تهران، بازیگری اول، جشنواره تئاتر ایثار(کاکوتی به ‏کارگردانی محمود دهقان‌هراتی)؛ 1387‏ 1388/5/19