در حال بارگذاری ...

ابوالفضل اجاقپورمحمدی (ارومیه)

تولد  : 1355مرند
تخصص :
تحصیلات : دیپلم
اجراها : شروع فعالیت از سال 1371 نگارش نمایشنامه‌های”پاتوق“، ”لوح فروش“، ”مرد ماقبل تاریخ“، ”مهمان ناخوانده“(خیابانی)” مویه رستم“، ”شاه‌ و شبدیز“ بازی در نمایش”مسافرت و مهمان ناخوانده“ به کارگردانی(؟)؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟)